Browsing Archives

נקם

נָקַם – החזיר מעשה רע למי שעשה רע לו או לקרובים לו

השורש: נ.ק.ם

שם הפועל: לִנקוֹם

שם הפעולה: נְקָמָה

שם בפועל בבניין הִתפעל: להִתנַקֵם ב… – לעשות רע למישהו בגלל מעשה רע שהוא עשה

דוגמאות:

הוא רצה לנקום בה כי היא עזבה אותו.

רבים דרשו לנקום את נִקמַת הנרצחים בשואה. אחרים אמרו כי נקמה לא תחזיר את המתים לחיים.

 

הערך נקם נמצא בידיעות: 22.07.19, 05.01.20, 26.07.20, 29.11.20, 10.12.23, 03.01.24, 21.02.24, 04.04.24