Browsing Archives

ניתוח

נִיתוּחַ –  surgery , וגם: אנליזה

השורש: נ.ת.ח

שם הפועל: לְנַתֵח

המקצוע: מְנַתֵחַ, כירורג

 

דוגמאות:

הוא עבר ניתוח לב. הניתוח הצליח.

ניתח אותו אחד המנתחים הטובים בארץ.

הניתוח הצליח והחולה מת…

קיבלנו את התוצאות. עכשיו צריך לנתח אותן ניתוח סטטיסטי.

צריך לנתח את הבעיה כדי למצוא פתרון.

בהרצאה הוא ניתח את הסיבות למצב. הניתוח פתח לכולנו את העיניים!

 

הערך ניתוח נמצא בידיעות: 03.08.1627.11.1613.12.1621.12.1622.01.1714.11.1709.01.1828.01.1811.02.18,

18.02.1827.02.1818.03.18, 15.05.1813.01.1915.01.1929.01.1920.02.1912.03.1913.03.1903.04.19, 04.02.19, 19.11.20, 15.02.21, 10.05.21, 02.09.21, 12.01.22, 10.03.22, 12.05.22, 18.05.22, 19.05.22, 10.01.24, 30.01.24, 31.03.24, 01.04.24

 

ניתק

נִיתֵק – הפסיק חיבור, הפסיק קשר

השורש: נ.ת.ק

שם הפועל: לְנַתֵק

שם הפעולה: נִיתוּק

שם עצם: נֶתֶק

שם תואר: מְנוּתָק – לא מחובר

מנתקים מכשיר מהחשמל.

מנתקים חשמל ומים למי שלא משלם את החשבון בזמן.

מנתקים קשר בין אנשים.

מנתקים קשרים ויחסים דיפלומטיים בין מדינות.

מנותק מֵהַמְצִיאוּת – לא יודע ולא מבין מה קורה באמת.

מְנוּתְקֵי קֶשֶר – אנשים שעדיין לא יצרו קשר עם המשפחה או עם גורמים רשמיים אחרי אסון  (שריפה, רעידת אדמה, פיגוע) ולא ידוע היכן הם נמצאים והאם נפגעו.

 

הערך ניתק נמצא בידיעות: 05.06.1709.06.1711.09.1715.10.1718.10.1729.04.1804.06.1803.09.1803.09.18,

26.11.1820.01.1912.03.1914.07.19, 28.10.19, 09.02.20, 13.02.20, 17.03.20, 17.01.21, 11.07.21, 27.02.22, 01.11.23