Browsing Archives

נישא

נִישָׂא – התחתן

נִישׂוּאִין – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוּי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נושְׂאים דבר כבד, נוֹשְׂאים אישה, נושְׂאים נאום, נושְׂאים תפילה, נושאים בעונש, נושאים בהוצאות כספיות.

דוגמאות:

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

את רווקה? נשואה? גרושה? אלמנה? 

הוא נשא תפילה לשלום.

קשה לי לָשֵׂאת את התיק. הוא כבד.

 

הערך נישא נמצא בידיעות: 11.11.1630.11.1607.03.1715.11.1720.11.1720.11.17, 30.07.1814.08.1806.11.18,

05.06.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21

 

נישואין / נישואים

נִישׂוּאִין / נִישׂוּאִים – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נִישׂוּאֵי תַעֲרוֹבֶת: נישואין בין בני זוג שאינם מאותו גזע, עם, או אותה דת, עדה

דוגמאות:

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך נישואין / נישואים נמצא בידיעות: 20.12.1626.03.1821.05.1830.07.1821.11.1813.01.1917.01.1901.07.19, 24.02.20, 10.02.21, 04.05.21, 22.06.21