Browsing Archives

נישואין / נישואים

נִישׂוּאִין / נִישׂוּאִים – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נִישׂוּאֵי תַעֲרוֹבֶת: נישואין בין בני זוג שאינם מאותו גזע, עם, או אותה דת, עדה

דוגמאות:

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך נישואין / נישואים נמצא בידיעות: 

20.12.1626.03.1821.05.1830.07.1821.11.1813.01.1917.01.1901.07.19, 24.02.20, 10.02.21, 04.05.21, 22.06.21, 11.07.22, 05.04.24