Browsing Archives

נפל

נָפַל – היה במקום גבוה והגיע למקום נמוך

         חייל שנהרג

השורש: נ.פ.ל

שם הפועל: לִיפּוֹל

שם הפעולה: נְפִילָה

שמות עצם: מַפָּלָה – כישלון

מַפּוֹלֶת: מפולת שלגים, מפולת בוץ, מפולת בבורסה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפִּיל

הִפִּיל – גרם למשהו ליפול

הַפָּלָה  – הוצאה של עובר מרחם האם

הַפָּלָה טִבעית, הַפָּלָה מלאכותיתי

דוגמאות:

הוא נפל מהעץ וקיבל מכה בראש.

למזלנו, הטיל נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

הבורסה "נפלה" אתמול.

הוא נפל במלחמת יום הכיפורים.

בסלנג:

המסעדה הייתה "נפילה". שום דבר לא היה טעים.

 

הערך נפל נמצא בידיעות:

25.07.1607.12.1618.01.17, 08.03.1703.04.1730.04.1730.04.1701.05.17, 01.05.17,

02.10.1701.02.1816.04.1816.04.1829.05.1813.11.1829.11.18, 07.05.1921.05.1921.05.19, 10.09.19, 23.09.19,

10.11.19, 12.01.20, 12.01.20, 26.04.20, 28.04.20, 11.06.20, 16.06.20, 27.07.20, 12.11.20, 14.01.21, 07.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 14.06.21, 22.06.21, 20.07.21, 05.08.21, 05.10.21, 09.11.21, 09.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 06.02.22, 10.02.22, 01.05.22, 01.05.22, 16.05.22, 26.06.22, 07.07.22, 19.07.22, 08.08.22, 14.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 26.10.23, 27.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 26.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 07.01.24, 07.01.24, 09.01.24, 15.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 27.01.24, 11.02.24, 12.02.24, 21.02.24, 21.02.24, 05.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 28.03.24, 12.05.24