Browsing Archives

נפש

נֶפֶש אֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

עוֹגמַת נֶפֶש – צַעַר

שְאָט נֶפֶש – הרגשה של בוז

בכל נִימֵי נפשי – בכל נפשי, נימים – צינורות קטנים של דם בגוף

הַפְרָעָה נַפְשִית – בעיה פסיכיאטרית

דוגמאות:

בבית זה גרות חמש נפשות.

לילדים יש נפש רגישה.

פתגם: 

נֶפֶש בְּרִיאָה בְּגוּף בָּרִיא.

כל המציל נפש אחת מישראל – כאילו הציל עולם ומלואו

 

הערך נפש נמצא בידיעות: 05.06.1627.09.1605.10.1608.10.1621.11.1622.11.1627.11.1608.01.1719.03.17, 03.07.1717.09.1718.09.1726.10.1720.11.1722.12.1704.02.1814.02.1825.02.1809.05.1815.07.18

25.10.1805.02.1904.03.1907.05.1907.07.19, 09.09.19, 26.09.19, 07.10.19

 

נפש בריאה בגוף בריא

המשמעות:

כדי להיות בריא בנפש כדאי לדאוג לבריאות הגוף: תזונה נכונה, ספורט, מנוחה, טיפול בבעיות בריאות…

נֶפֶש  נשמהאֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

 המקור: אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, ה'