Browsing Archives

נפש

נֶפֶש אֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

עוֹגמַת נֶפֶש – צַעַר

שְאָט נֶפֶש – הרגשה של בוז

בכל נִימֵי נפשי – בכל נפשי, נימים – צינורות קטנים של דם בגוף

הַפְרָעָה נַפְשִית – בעיה פסיכיאטרית

דוגמאות:

בבית זה גרות חמש נפשות.

לילדים יש נפש רגישה.

פתגם: 

נֶפֶש בְּרִיאָה בְּגוּף בָּרִיא.

כל המציל נפש אחת מישראל – כאילו הציל עולם ומלואו

 

הערך נפש נמצא בידיעות: 

05.06.1627.09.1605.10.1608.10.1621.11.1622.11.1627.11.1608.01.17,

 19.03.17, 03.07.1717.09.1718.09.1726.10.1720.11.1722.12.1704.02.1814.02.18

25.02.1809.05.1815.07.18

25.10.1805.02.1904.03.1907.05.1907.07.19, 09.09.19, 26.09.19, 07.10.19, 20.11.19, 26.03.20, 19.05.20, 26.05.20, 24.06.20, 23.07.20, 30.07.20, 20.01.21, 10.02.21, 06.06.21, 28.07.21, 14.11.21, 17.11.21, 11.01.22, 31.01.22, 16.02.22, 18.07.22, 20.07.22, 06.11.23, 12.11.23, 23.11.23, 03.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 04.01.25, 09.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 07.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 15.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 03.03.24, 09.05.24

 

נפש בריאה בגוף בריא

המשמעות:

כדי להיות בריא בנפש כדאי לדאוג לבריאות הגוף: תזונה נכונה, ספורט, מנוחה, טיפול בבעיות בריאות…

נֶפֶש  נשמהאֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

 המקור: אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, ה'