Browsing Archives

נעשה

נַעֲשָׂה – עָשׂוּ אותו, נִהיָה

השורש: ע.שׂ.ה

שם הפועל: לְהֵיעָשׂוֹת

עבר: נַעֲשָׂה

הווה: נַעֲשֶׂה

עתיד: יֵיעָשֶׂה

שם הפועל בבניין קל: לַעֲשׂוֹת

דוגמאות:

מזג האוויר נַעֲשָׂה חם. מחר יֵיעָשֶׂה יבש.

הילד נעשה בלונדיני.

הלימודים נעשו קשים יותר.

הדברים לא נַעֲשׂוּ במקרה.

הדברים נעשו ברגישות.

ממתי נַעֲשֵׂיתָ  פדנט כזה?!

 

הערך נעשה נמצא בידיעות: 02.11.18, 29.04.21