Browsing Archives

נעדר

נֶעֱדַר  לא היה במקום; לא יודעים היכן הוא נמצא

שם הפועל: לְהֵיעָדֵר

שם הפעולה: הֵיעָדְרוּת

שם עצם: הֶעְדֵר – חוסר, אי הימצאות

 

דוגמאות:

הוא עבר ניתוח. הוא נֶעֱדַר מהעבודה כבר חודש וייֵעָדִר עוד כמה שבועות.

החייל נעדר מאז יום שני. צה"ל והמשטרה פרסמו הודעה ברדיו ומחפשים אחריו.

הוא נעדר חוש הומור – ממש אין לו חוש הומור!

 

הערך נעדר נמצא בידיעות:

21.06.1621.06.16, 04.09.1606.09.16, 07.09.1626.09.1627.10.1621.12.1621.03.17

03.04.1730.04.1703.05.1715.06.17, 21.08.1728.08.1719.09.1719.09.1724.09.1702.10.1718.10.17,

11.01.1822.01.1807.05.1821.05.1805.06.1808.10.1826.11.1828.01.19,

 04.04.1901.05.1927.05.19, 03.10.19, 20.05.20, 09.07.20, 06.08.20, 22.06.21, 04.07.21, 18.07.21, 11.08.21, 14.09.21, 08.12.21, 06.06.22, 07.06.22, 19.10.23, 20.10.23, 22.10.23, 29.10.23, 07.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 04.12.23, 07.12.23, 21.01.24, 27.01.24, 13.02.24, 22.02.24, 10.04.24, 09.05.24, 23.05.24, 23.05.24