Browsing Archives

נערך

נֶעֱרַך התכונן, עשה את כל ההכנות הדרושות

           התקיים

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לְהֵיעָרֵך

שם הפעולה: הֵיעָרכוּת

נערכים למלחמה.

נערכים למצב קשה.

פגישה, אירוע, חגיגה, כנס  –  נערכים במקום מסוים ובשעה מסוימת.

 

הערך נערך נמצא בידיעות: 14.07.1629.09.1606.12.1610.01.17, 26.01.1729.01.17, 07.02.1714.02.1727.03.17

01.05.1708.05.17, 30.08.1713.09.1725.09.1729.10.1710.11.1714.11.1722.11.1729.11.17

06.12.17,

07.12.1715.12.1728.12.17, 01.01.18, 04.01.1818.01.18, 22.01.1828.01.1828.01.1831.01.1804.02.18

04.02.1809.02.1822.02.1826.02.1805.03.1807.03.1810.04.1816.04.18,

 02.05.1807.05.1808.05.18,

13.05.1813.05.1814.05.18, 15.05.1821.05.1823.05.1828.05.1829.05.1829.05.1831.05.1803.06.18,

05.06.1806.06.18, 14.06.1826.06.1815.07.1817.07.1823.07.1823.07.1830.07.1802.08.18

12.08.13,

29.10.1829.10.18, 05.11.1808.11.1812.11.1818.11.1822.11.1812.12.1813.12.1816.12.18,

 18.12.1823.12.1827.12.18,

27.12.1804.02.1913.02.1921.02.19, 25.02.1928.02.1928.03.1929.04.1901.05.1914.05.1915.05.1927.05.19,

06.06.1904.07.19, 08.07.19, 29.07.19, 31.07.19, 09.09.19, 16.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 06.10.19, 12.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 08.01.20, 19.01.20, 29.01.20, 11.02.20, 16.02.20, 20.02.20, 01.03.20, 11.03.20, 25.03.20, 20.05.20, 03.06.20, 04.06.20, 08.06.20, 23.06.20, 29.07.20, 15.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.01.21, 20.01.21, 17.02.21, 09.03.21, 22.03.21, 26.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 24.05.21, 14.07.21, 27.10.21, 11.11.21, 23.11.21, 22.12.21, 26.01.22, 14.02.22, 07.03.22, 13.03.22, 20.03.22, 21.03.22, 09.05.22, 22.05.22, 26.05.22, 12.07.22, 21.07.22, 02.08.22, 15.10.23, 02.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 25.12.23, 26.12.23, 04.01.24, 07.01.24, 15.02.24, 28.02.24, 06.03.24, 07.03.24, 13.03.24, 04.04.24, 07.05.24, 17.06.24, 27.06.24, 10.07.24, 10.07.24, 17.07.24