Browsing Archives

כ״ה בכסלו תשפ״ב 29.11.21

ההַגְבָּלוֹת החדשות נִכנסו לתוֹקֶף

נכנְסו לְתוֹקֶף ההַגְבָּלות החדשות שמַַטְרָָתָן לִמְנוֹעַ את הִתְפַּשְטוּת זן האומיקרון של נְגיף הקורונה בישראל.

הינה ההַגְבָּלוֹת החדשות:

איסור על כְּניסַת זָרִים לישראל מכל המדינות, לְמַעֵט מִקרים חֲרִיגִים.

ישְׂרְאלים החוזרים מכל המְדינות נדָרָשים לבידוּד בֵּיתִי. מְחוסָנים או מַחלימים יוכלו לְהִשְתַחְרֵר אחרי שלושה ימים, בכָפוּף לבְדיקת PCR שנייה ביום הבידוד השלישי. לא מְחוּסָנים נדרשים להִיכָּנס לְבידוד בֵּיתי של שבוע, ויוכְלו להִשתחרר אחרי בדיקת PCR שְנייה ביום השביעי.

ישְׂרְאלים השָבים ממְדינות שהוגדרו כאֲדוּמות נדרשים לבידוד של שבוע ימים, גם מְחוסנים. הם מוּפְנים תְחילה למְלונית קורונה עד לקַבָּלַת תשובה שְלילית של הבְּדיקה שיַעַבְרו בנְחִיתָה, ואז יוּכלו להמשיך את הבידוד בבֵיתָם ולהִשְתַחְרֵר בכָפוּף לבְדיקה שְלילית ביום השביעי.

החוזרים מחו"ל לא יכולים לצאת מנתב"ג באוטובוסים או ברַכֶּבֶת אלא רק במוניות מיוחדות ובמכוניות פְּרָטיות, במִגְבָּלוֹת על מספר הנוסעים.

הממשלה החליטה להחזיר את אִיכּוּנֵי שַבַּ"כּ כדי לַעֲקוֹב אחר מְאוּמָתִים בזַן האומיקרון.

הוּחְלַט לְהַדֵק את התָו הירוק: התָו הירוק יָחוּל במְקומות סְגורים שבהם יש יותר מ-50 מִשתתפים, במקום 100 עד עַתָה.

 

 

יום שני כ"ה בכסלו תשפ"ב 29.11.21


06:10: נִמשכת הדְאָגָה בעולם ובישראל מפני הִתְפַּשְטוּת הזַן אומיקרון

06:10: מוּמְחים בדרום אפריקה: הזן מתפשט מהר, אך אינו גורם למחלה קשה 

06:10: עדיין לא ברור אם הזַן החדש עָמיד לחיסונים

06:10: עַד כֹּה הִתְגַלו בישראל 2 נִדְבָּקות בזַן האומיקרון, חֲשָש לנִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: נִכנסו לתוֹקֶף שורה של הַגְבָּלוֹת: סְגירת השמיים לתַיָירים, בִּידוּד לכל הישְׂרְאלים החוזרים מכל מְדינה בעולם, בידוד במְלוֹניות לחוזרים ממדינות אדומות 

06:10: החוזרים לישראל לא יכולים לצאת מנתב"ג באוטובוסים או ברַכֶּבֶת אֶלא רק במוניות מיוחדות או במְכוניות פְּרָטִיוֹת

06:10: נָכון לעַכְשָיו – אֵירוּעֵי חנוכה מִתְקַיְימים כרגיל, על פי הַגְבָּלוֹת התָו הירוק

06:10: ישראל הִגְדירה 50 מדינות ביַבֶּשֶת אפריקה כמְדינות אֲדוּמוֹת 

06:10: מְדינות רבות סוגְרות את השמיים לטיסות מדְרום אפריקה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-276 נִדבקים חדשים בקורונה, 125 חולים במַצָב קשה, 72 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,189

06:10: 4.070 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-670 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: מִשרד הבריאות קורא לציבור להתחסן ולְחַסֵן את הילדים

06:10: שִׂיחוֹת הגַרְעִין בין המַעֲצָמוֹת ואיראן מִתְחַדְשות היום בווינה

06:10: שר החוץ יאיר לפיד מְקיים פְּגישות מְדיניות בלונדון ובפריז

06:10: הדֶלֶק יוּזַל מחר בחֲצות 

06:10: היום, כ"ט בנובמבר, 74 שנים להַחְלָטַת האו"ם על חֲלוּקַת אֶרֶץ ישראל לשתי מדינות – יְהודית ועַרבית

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת

הערב מַדליקים נר שני של חנוכה!

 

התמונה: באדיבות תיק תק +

29.11.21

היום:

תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. חם מהרגיל לעוֹנָה ויבש ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. לקראת ערב יתחזקו הרוחות המזרחיות בהרי הצפון.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר בְּהַדְרָגָה לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

 

 

היום – כ"ט בנובמבר

היום לפני 74 שנים, ב-29 בנובמבר 1947, י"ז בכסלו תש"ח, קיבְּלה עֲצֶרֶת האוּמוֹת המְאוּחָדות הַחלטה היסטורית על סיום המנדט הבריטי והֲקָמַת שתי מדינות עַצְמָאִיוֹת בארץ ישראל – מדינה יְהודית ומדינה עַרְבית. 33 מדינות הִצְבִּיעוּ בעד אישור התוכנית, 13 מדינות הִצביעו נֶגְדָה ו-10 מדינות נִמְנְעוּ. החלטה זו הוֹבִילה לְמַעֲשֶׂה להַכְרָזָה על מְדינת ישראל ב-14 במאי 1948. 

הדֶלֶק יוּזַל מחר בחֲצות ב-24 אגורות לליטר

הדֶלֶק יוּזַל מחר בחֲצות. המְחיר המְרַבִּי לליטר בנזין 95 אוקטן בתַחֲנָה בשֵירוּת עַצְמִי יהיה 6.38 שקלים, יְרידה של 24 אגורות מֵחודש קודם. התוסֶפֶת בעַד שֵירוּת מָלא תִישָאֵר ללא שינוי – 21 אגורות לליטר. בחודש שעבר הִתְיַיקֵר הדלק ב-23 אגורות לליטר.