Browsing Archives

התלהבות

הִתְלַהֲבוּת – הִתְרַגְשוּת, Enthusiasm

השורש: ל.ה.ב

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַבְהִיל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְלַהֵב

מִתְלַהֲביִם ממישהו או ממשהו

שם תואר: נִלְהָב

 

הערך התלהבות נמצא בידיעות: 15.12.1719.01.1805.06.19, 08.09.19, 09.02.20, 27.01.22, 10.03.22

 

 

 

 

 

התלונן

הִתלוֹנֵן – אמר: משהו רע קרה

               הלך למשטרה ואמר שמישהו עשה לו דבר רע

השורש: ל.ו.ן

שם הפועל: לְהִתלוֹנֵן

שם עצם: תְלוּנָה

מַגִישִים תלונה במשטרה

נציבות תלונות הציבור (נת"ץ) היא יחידה הפועלת במסגרת משרד מבקר המדינה ועוסקת בתלונות של אזרחים הנוגעות בפעילותם של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ומוסדות ממשלתיות וגופים אחרים הנתונים לביקורתו של המשרד. נציב תלונות הציבור הוא מבקר המדינה עצמו.

דוגמאות: 

היא מתלוננת כל היום על כל דבר: על הבעל, על הילדים, על הבוס.

תפסיק להתלונן ותתחיל לעשות!

הוא התלונן במשטרה על השכן שמקיים מסיבות רועשות בשעות הלילה. גם שכנים אחרים הגישו תלונה במשטרה על אותו שכן.

התלונות שלך מוגזמות!

הילד מתלונן על כאב בטן.

 

הערך התלונן נמצא בידיעות: 

31.05.16, 27.06.1727.08.1713.11.1709.01.18, 28.02.1814.06.1821.06.1805.02.19,

10.04.19, 29.07.1905.08.19, 09.02.20, 20.02.20, 03.05.20, 14.05.20, 30.06.20, 11.02.21, 08.03.21, 31.10.21, 03.11.21, 20.06.22

 

התלוצץ

הִתְלוֹצֵץ – דיבר על משהו בהומור, לא ברצינות

השורש: ל.צ.צ

שם הפועל: לְהִתְלוֹצֵץ

לֵץ – אדם מצחיק

לֵיצָן – clown

לָצוֹן – דברים מצחיקים

חָמַד לצון – התלוצץ, אמר דברים לא ברצינות

 

הערך התלוצץ נמצא בידיעות: 02.04.19