Browsing Archives

התגורר

הִתְגוֹרֵר – גר

השורש: ג.ו.ר

שם הפועל: לְהִתְגוֹרֵר

מקום מְגוּרִים – המקום שבו אדם גר

 

הערך התגורר נמצא בידיעות: 28.11.1622.03.1712.06.1716.08.1727.08.17,  10.01.1829.05.1819.06.1828.06.18,

08.10.1810.10.1813.01.1915.01.1904.02.1905.02.1905.02.1914.02.1901.07.19, 01.09.19, 12.11.19, 17.03.20, 20.04.21, 11.07.21, 01.08.21, 30.11.21

 

 

 

 

 

 

 

התגייס

הִתגַייֵס – נכנס לצבא, למשטרה, לשֵירוּת בתי הסוהר, בא לעזור

שם הפועל: לְהִתגַייֵס ל…

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַייֵס


דוגמאות: 

צעירים בישראל מתגייסים לצה"ל בגיל 18.

צה"ל מברך את המתגייסים החדשים. 

לפני הגיוס הצעירים עורכים מסיבת גיוס לחברים שלהם.

כשצעיר מתגייס – כל המשפחה מְגוּיֶסֶת.

הוא מתגייס באוגוסט. תאריך הגיוס: 4.8.14  תאריך השחרור: 3.8.17.

הוא התגייס למשטרה אחרי שהשתחרר מצה"ל.

בגלל המחלה שלו הוא לא יתגייס. הוא רוצה להתנדב לצה"ל.

למשפחה יש בעיות כלכליות. כל החברים התגייסו לעזור.

ההורים עובדים קשה. סבא וסבתא מתגייסים בשמחה לעזור בטיפול בתינוק. גם הדודים והדודות מגוּיָסִים.

 

הערך התגייס נמצא בידיעות: 10.07.16, 08.08.1617.11.1629.11.1604.01.1724.01.1708.02.1720.04.1716.08.17,

13.09.1719.11.1720.11.17, 18.01.1804.02.1811.03.1808.04.1809.05.1803.07.1823.07.1813.01.1913.01.1915.01.1915.01.19,

07.02.1925.02.1923.06.19, 29.07.19, 06.11.19, 03.02.20, 09.02.20, 12.03.20, 11.06.20, 01.07.20, 23.07.20, 02.08.20, 22.09.20, 03.01.21, 09.02.21, 24.03.21, 11.04.21 , 23.05.21, 25.05.21, 21.06.2112.08.21, 13.01.22, 23.02.22, 27.02.22, 15.03.22, 06.11.23, 09.01.24, 15.01.24, 12.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 29.02.24, 04.03.24, 05.03.24, 05.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 18.03.24, 04.04.24, 15.04.24, 09.05.24, 02.06.24, 03.06.24, 10.07.24

 

התגעגע

הִתגַעְגֵעַ ל…- רצה מאוד לראות מישהו או משהו רחוק

השורש: ג.ע.ג.ע

שם הפועל: לְהִתגַעְגֵעַ

שם הפעולה: גַעְגוּעַ

רבים: גַעְגוּעִים

נוסטלגיה – געגועים לעבר 

מתגעגעים לחבר

מתגעגעים לעבר 

 

הערך התגעגע נמצא בידיעות: 24.11.17, 23.05.21, 20.06.21, 10.04.24