Browsing Archives

התייחס

הִתְייַחֵס – נתן יַחַס למישהו, דיבר על משהו

השורש: י.ח.ס

שם הפועל: לְהִתְייַחֵס

שם הפעולה: הִתְייַחֲסוּת

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַחֵס

שם הפעולה בבניין פיעל: יִיחוּס

מתייחסים למישהו או למשהו

מתייחסים לדברים שמישהו אמר או עשה

מתייחסים בדרך יפה או בדרך לא יפה

לא התייחס – לא אמר או לא שם לב למישהו

מְייַחֲסִים למישהו משהו – פעולה שעשה או דברים שאמר

 

הערך התייחס נמצא בידיעות: 14.12.1617.01.1718.01.17, 26.01.1708.02.17, 21.03.17, 21.03.1706.08.1730.08.1707.09.1724.10.1714.11.1720.11.17, 21.11.1724.11.17, 10.01.1814.01.18,

07.03.1808.03.1807.05.1807.06.1821.06.18, 09.07.1829.10.1801.11.1803.01.19, 09.01.19, 15.01.1928.01.19,

31.01.1925.02.1928.02.1909.04.1930.04.19, 20.05.1908.07.19, 01.08.19, 19.09.19, 26.11.19, 26.07.20, 30.07.20, 27.10.20, 12.11.20, 24.11.20, 29.11.20, 29.12.20, 09.02.21, 20.04.21, 22.06.21, 13.07.21, 26.07.21, 01.08.21, 03.11.21

 

התייעץ

הִתייַעֵץ דיבר עם אנשים כדי ללמוד מהם ולדעת מה להחליט

השורש: י.ע.ץ

שם הפועל: לְהִתיַיעֵץ

שם הפעולה: הִתייַעֲצוּת

מתייעצים עִם… עַל… בְּנושֵׂא…

דוגמאות:

לפני שהוא מחליט הוא מתייעץ עם העוזרים שלו ועם אשתו.

ביקשנו להתייעץ עם רופא נוסף לפני שנחליט על ניתוח.

ראש הממשלה קרא לשרים להתייעצות.

 

הערך התייעץ נמצא בידיעות: 27.10.1608.02.1811.02.1820.02.1816.05.1706.09.1823.10.1811.11.1829.11.18,

30.05.19, 22.09.19, 10.03.20, 18.03.21, 06.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 24.10.21

 

התיר

הִתִיר – נתן רשות. אמר: מותר לעשות זאת

           לפתוח קשר, לפתוח פלונטר

שם הפועל: לְהַתִיר

הווה בבניין פועל: מוּתָר

ההפך: לֶאֱסוֹר

 

הערך התיר נמצא בידיעות: 20.04.17, 12.07.07, 11.12.17, 19.02.18, 22.02.1826.02.18, 20.03.18, 11.06.18, 14.06.18,

19.06.1821.06.1810.07.18, 07.01.1917.01.1917.03.1922.05.19, 07.08.19, 08.08.19, 31.10.19, 17.02.20, 25.03.20, 31.03.20, 05.05.20, 18.06.20, 30.06.20, 14.07.20, 15.09.20, 24.09.20, 19.10.20, 27.10.20, 05.11.20, 19.11.20, 07.12.20, 08.12.20, 24.12.20, 03.01.21, 11.02.21, 18.02.21, 02.03.21, 27.04.21, 06.06.21, 08.08.21, 09.08.21, 11.11.21, 11.11.21