Browsing Archives

הפגנה

הִפגָנָהדמונסטרציה

שם הפועל: להפגין

מפגינים נגד משהו או מישהו, או בעד משהו או מישהו

 

דוגמאות:

המפגינים קראו לראש הממשלה לחתום על הסכם שלום.

בהפגנה היו אלפי מפגינים מכל הארץ.

 

הערך הפגנה נמצא בידיעות:

21.06.1604.09.1614.11.1619.12.16, 22.01.1722.01.1708.02.17, 27.03.1727.03.17, 28.05.1706.06.1713.06.1728.06.1703.07.1719.07.1717.08.17, 27.08.1730.08.1718.09.1729.10.17,

27.11.17, 03.12.1709.12.17, 10.12.1717.12.1717.12.1720.12.1724.12.17, 31.12.1702.01.1814.01.18,

21.01.18, 28.01.1818.02.1825.03.1808.04.1806.05.18, 13.05.1805.06.1826.06.18, 23.07.1807.08.18,

12.08.1312.11.1815.11.1802.12.1802.12.1813.01.19, 31.01.1912.02.1920.02.1924.03.1928.03.1907.05.19,

 07.05.1922.05.1918.06.1918.06.19, 03.07.1904.07.1915.17.1916.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 06.10.19, 30.10.19, 05.11.19, 14.11.19, 27.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 08.12.19, 09.12.19, 10.05.20, 11.05.20, 02.06.20, 11.06.20, 28.06.20, 05.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 19.07.20, 23.07.20, 26.07.20, 29.07.20, 29.07.20, 30.07.20, 13.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 11.10.20, 31.12.20, 11.01.21, 12.01.21, 24.01.21, 07.04.21, 26.04.21, 10.05.21, 23.05.21, 30.05.21, 31.05.21, 26.07.21, 02.08.21, 26.10.21, 22.11.21, 08.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 07.03.22, 15.03.22, 24.03.22, 31.05.22, 20.06.22, 26.06.22, 15.11.23, 15.11.23, 11.01.24, 21.01.24, 01.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 12.02.24, 25.02.24, 26.02.24, 04.03.24, 09.03.24, 10.03.24 11.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 01.05.24, 03.06.24, 17.06.24

 

הפיק

הֵפִיק – produced

שם הפועל: לְהָפִיק

שם הפעולה: הֲפָקָה

שם עצם: תְפוּקָה

מפיקים סרט, הצגה, תוכנית רדיו וטלוויזיה

מפיקים תוכלת

מְפִיקיִם לֶקַח – לומדים ממה שקרה

 

דוגמאות:

הוא הפיק סרט מקסים והפיק מסיבה גדולה לכל המשתתפים.

תפוקת החלב של הפרות בישראל היא הגבוהה בעולם.

התפוקה שלי בעבודה אחרי ארוחת צהריים כבדה היא נמוכה…

הוא לא הֵפִיק לֶקַח מהכישלון וממשיך לעשות את אותן הטעויות.

הוא הפיק תוֹעֶלֶת רבה מהקורס.

 

הערך הפיק נמצא בידיעות: 

10.06.16, 25.01.1709.02.1717.07.1702.08.1720.11.1717.05.1817.01.1919.05.19

05.06.1908.07.19, 14.07.19, 18.11.19, 09.02.20, 27.05.20, 01.07.20, 13.07.20, 29.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 18.12.21, 27.12.21, 14.01.22, 15.01.22, 02.06.22, 10.06.24

 

 

 

הפך

הָפַך – שינה מקום מצד אחד לצד שני, שינה

השורש: ה.פ.ך

שם הפועל: לַהֲפוֹך

שם הפעולה: הֲפִיכָה

שם עצם: הִיפּוּך, מַהפֵּּכָה

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְהַפֵּך

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְהַפְּכוּת

שם עצם: הֶפֶך

דוגמאות:

הוא הפך כיסא כדי לקבל את מה שרצה…

הוא הפך עולמות כדי למצוא אותה.

שׂערו הפך לבן.

המהפכה הייתה באוקטובר.

המכונית התהפכה והוא נהרג.

על כל דבר שהיא אומרת הוא אומר את ההֶפֶך.

 

ביטוי:

הֲיַהֲפוֹך כּוּשִי עוֹרוֹ?

המשמעות: אדם לא יכול לשנות את הטבע שלו

 

הערך הפך נמצא בידיעות: 20.12.16, 11.01.1720.04.1706.08.1728.09.1705.11.1714.11.17, 15.11.1714.01.18,

30.01.1801.02.1818.02.1821.05.1823.05.1823.05.1812.11.1820.11.1818.12.1827.12.1810.02.1910.04.19,

27.05.1924.06.19, 20.01.20, 10.02.20, 04.08.20, 31.08.20, 07.12.20, 20.01.21, 06.02.21, 20.04.21, 13.05.21, 30.05.21, 17.06.21, 15.07.21, 25.04.22, 14.11.23, 14.11.23, 17.11.23, 14.01.24

 

 

הפך את הקְעָרָה על פִּיהָ

 

המשמעות:

הרס את הדבר, שינה את הדבר מעיקרו, שינה הכול, הרס הכול (כמו שהופכים את קערת האוכל כדי שתישאר ריקה).

קְעָרָה – כלי עמוק ששמים בו אוכל

דוגמה:

המנכ"ל החדש הפך את הקערה על פיה ושינה את כל תוכניות העבודה במשרד.

המקור:

בבא בתרא ט"ז

הפסיד

הִפְסִיד לא זכה, לא ניצח, לא הרוויח

השורש: פ.ס.ד

שם הפועל: להפסיד

שם הפעולה: הֶפְסֵד

מפסידים כסף

מפסידים בבחירות

מפסידים בתחרות

מפסידים הזדמנות

 

הערך הפסיד נמצא בידיעות: 10.11.1622.01.1708.05.1704.09.1715.11.1827.03.1928.03.19, 30.07.19, 17.03.20, 28.06.20, 03.11.20, 08.11.20, 06.12.20, 28.07.21, 16.03.22, 21.02.24, 07.03.24