Browsing Archives

הפך

הָפַך – שינה מקום מצד אחד לצד שני, שינה

השורש: ה.פ.ך

שם הפועל: לַהֲפוֹך

שם הפעולה: הֲפִיכָה

שם עצם: הִיפּוּך, מַהפֵּּכָה

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְהַפֵּך

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְהַפְּכוּת

שם עצם: הֶפֶך

דוגמאות:

הוא הפך כיסא כדי לקבל את מה שרצה…

הוא הפך עולמות כדי למצוא אותה.

שׂערו הפך לבן.

המהפכה הייתה באוקטובר.

המכונית התהפכה והוא נהרג.

על כל דבר שהיא אומרת הוא אומר את ההֶפֶך.

 

ביטוי:

הֲיַהֲפוֹך כּוּשִי עוֹרוֹ?

המשמעות: אדם לא יכול לשנות את הטבע שלו

 

הערך הפך נמצא בידיעות: 20.12.16, 11.01.1720.04.1706.08.1728.09.1705.11.1714.11.17, 15.11.1714.01.18,

30.01.1801.02.1818.02.1821.05.1823.05.1823.05.1812.11.1820.11.1818.12.1827.12.1810.02.1910.04.19,

27.05.1924.06.19, 20.01.20, 10.02.20, 04.08.20, 31.08.20, 07.12.20, 20.01.21, 06.02.21, 20.04.21, 13.05.21, 30.05.21, 17.06.21, 15.07.21, 25.04.22, 14.11.23, 14.11.23, 17.11.23, 14.01.24

 

 

הפך את הקְעָרָה על פִּיהָ

 

המשמעות:

הרס את הדבר, שינה את הדבר מעיקרו, שינה הכול, הרס הכול (כמו שהופכים את קערת האוכל כדי שתישאר ריקה).

קְעָרָה – כלי עמוק ששמים בו אוכל

דוגמה:

המנכ"ל החדש הפך את הקערה על פיה ושינה את כל תוכניות העבודה במשרד.

המקור:

בבא בתרא ט"ז