Browsing Archives

הרג

הָרַג – גרם מוות למישהו

השורש: ה.ר.ג

שם הפועל: לַהֲרוֹג

שם הפעולה: הֲרִיגָה

שם עצם: הֶרֶג

שם תואר: הָרוּג

עבר בבניין נפעל: נֶהֱרַג

 

הערך הרג נמצא בידיעות:  12.12.1616.01.1730.07.1706.08.1709.08.1722.08.1729.08.1730.08.17,

 11.09.1728.09.1728.09.17, 14.11.1728.11.17, 03.01.18, 07.01.1811.01.1831.01.18, 05.02.1815.02.1811.03.1813.03.1808.04.18,

10.04.1826.04.1809.05.1815.05.18, 21.05.1821.05.1803.06.1805.06.18, 07.06.1814.06.1804.07.18,

17.07.1801.08.1801.11.1805.11.1806.11.18, 11.11.1811.11.1812.11.1813.11.1820.11.1817.12.1818.12.18

31.12.1807.01.1908.01.1909.01.1922.01.1928.02.1911.03.1912.03.19

28.03.1929.04.1906.05.19, 20.05.19

23.06.1904.07.1908.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 06.08.19, 10.10.19, 10.10.19, 27.10.19, 18.11.19, 10.12.19, 09.01.20, 04.02.20, 11.06.20, 26.07.20, 05.08.20, 06.08.20, 06.08.20, 03.11.20, 30.11.20, 07.01.21, 25.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 21.06.21, 28.06.21, 21.07.21, 01.08.21, 22.10.21, 25.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 22.11.21, 23.11.21, 09.12.21, 04.01.22, 13.01.22, 14.01.22, 10.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 21.03.22, 28.03.22, 03.04.22,01.05.22, 01.05.2203.05.22, 12.05.22, 18.05.22, 23.05.22, 17.06.22, 02.08.22, 08.08.22, 22.10.23, 27.10.23, 27.10.23, 01.11.23, 16.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 04.01.24, 07.01.24, 07.01.24, 10.01.24, 21.01.24, 07.02.24, 21.02.24, 05.03.24, 24.03.24, 29.05.24, 29.05.24, 03.06.24, 05.06.24

 

הרגיע

הִרְגִיעַ – גרם למישהו להיות שקט

השורש: ר.ג.ע

שם הפועל: לְהַרְגִיעַ

שם הפעולה: הַרְגָעָה

שם עצם: רוֹגַע

עבר בבניין נפעל: נִרְגַע

שם תואר: רָגוּעַ

כדור הרגעה, תרופת הרגעה

להרגיע את הרוחות: להשקיט את ההתרגשות

 

דוגמאות:

הערך הרגיע נמצא בידיעות:

התינוק בכה. האם לקחה אותה לידיה כדי להרגיע אותו.

שמעתי את הסנסציה החדשה וקשה לי להירגע.

ההורים כעסו על המורה. המנהלת ניסתה להרגיע את הרוחות.

כשהבן נוסע במכונית בלילה אני לא רגועה.

הוא לקח כדור הרגעה כדי להֵירָגַע.

"למה אתה צועק עליי ?! תירגע!!!"

בלשון הדיבור: "מה אתה צועק?! תרגיע!!"

 

הערך הרגיע נמצא בידיעות: 31.01.17, 17.07.1708.02.18, 17.03.20, 30.07.20, 25.04.21, 13.05.21, 19.10.21, 19.11.23

 

 

 

 

הרדים

הִרְדִים – גרם למישהו לישון

השורש: ר.ד.ם

שם הפועל:  לְהַרְדִים

שם הפעולה: הַרְדָמָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָדֵם

 

האם מרדימה את התינוק.

הרופא המרדים מרדים את החולה לפני ניתוח.

ניתוח מתבצע בהרדמה מקומית או הרדמה חלקית או הרדמה מלאה.

 

דוגמאות:

דיברתי עם הרופא המרדים והחלטתי לעבור את הניתוח בהרדמה מלאה.

אני עייף. לא הצלחתי להירדם אתמול בלילה. ישנתי אולי שעה.

הוא נרדם באמצע השיעור.

התנוק לא נרדם בקלות. ההורים נוסעים אתו באוטו כדי להרדים אותו…

 

הערך הרדים נמצא בידיעות: 19.01.1715.08.1725.07.1813.01.19, 17.12.19, 15.01.20, 09.01.24, 27.01.24, 31.03.24, 01.04.24

 

 

 

 

 

הרוויח

הִרווִיחַ –  קיבל כסף על עבודה או על רכוש 

השורש: ר.ו.ח

שם הפועל: לְהַרווִיח

שם עצם: רֶווַח

שם תואר: רִוְוחִי

דוגמאות:

את הכסף שלי הִרווחתי בעבודה קשה.

הוא הִרוויח בבורסה מיליונים והִפסיד כמעט את כל הכסף שהִרוויח.

הוא עשה רְווָחִים בחו"ל.

החנות הזאת מאוד רִווְחִית.

בכל דבר שאנחנו עושים יש רֶווַח ויש הֶפסֵד.

מה תרוויחי אם תגידי לו שהוא לא חכם? את יכולה רק להפסיד!

 

הערך הרוויח נמצא בידיעות:

 21.06.1811.12.1827.03.1928.03.1908.04.1914.07.1922.07.19, 27.10.19, 12.01.20, 03.02.20, 09.02.20, 30.06.20, 24.03.21, 29.07.21, 06.10.21, 05.01.22, 20.06.22

 

הרחיב

הִרחִיב  – הִגדִיל, עשה רָחָב יותר

השורש: ר.ח.ב

שם הפועל: לְהַרחִיב

שם הפעולה: הַרחָבָה

שם תואר: רָחָב, מוּרחָב

 

דוגמאות:

המשפחה גדלה. צריכים להרחיב את הבית.

שמנתי מאוד. אני צריכה להרחיב את המכנסיים.

עובדים בכביש כבר שנה. מרחיבים אותו.

הוא רוצה להרחיב את חוג הלקוחות שלו.

אני לא רוצה להרחיב את הדיבור בנושא.

 

הערך הרחיב נמצא בידיעות: 10.07.1613.09.1601.01.1705.02.1701.01.1828.01.1828.05.1831.05.1812.06.18,

12.11.18, 13.10.21, 20.10.21, 10.02.22, 14.02.24

 

הרים

הֵרִיםהעלה למעלה

השורש: ר.ו.ם

שם הפועל: לְהָרִים

שם תואר: מוּרָם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרוֹמֵם

הֵרִים יד –  העלה את היד למעלה

                היכה, נתן מכות, הפעיל את הידיים באלימות נגד מישהו

הֵרִים ידיים – ויתר על משהו

                 הפסיק להילחם, הפסיק להתנגד, נכנע

בראש מוּרָם – בגאווה, בביטחון

דוגמאות:

התינוק זרק את הכפית לרצפה וההורים הרימו אותו שוב ושוב ושוב…

ישבתי ולמדתי כל היום. לא הרמתי עיניים מהמחשב.

ההורים ניסו לשכנע אותו לא לקנות אופנוע, אך בסוף הם הרימו ידיים.

אל תרים עליי יד! אקרא לשוטר!

מי שרוצה לצאת לטיול –  ירים יד.

יהודים רבים צעדו אל תאי הגזים באושוויץ בראש מורם.

 

הערך הרים  נמצא בידיעות: 08.04.18, 03.10.19, 19.09.21, 16.12.23, 18.12.23

 

הרכיב

הִרְכִּיב – בנה, חיבר כמה חלקים יחד

השורש: ר.כ.ב

שם הפועל: לְהַרְכִּיב

שם הפעולה: הַרְכָּבָה

שם עצם: הֶרְכֵּב

שם עצם: מַרְכִּיב, רְכִיב – קומפוננט

 

מרכיבים לגו, מרכיבים ממשלה, מרכיבים צוות, מרכיבים תפריט

 

הערך הרכיב נמצא בידיעות:

 02.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 28.06.22, 21.07.22, 05.04.24