Browsing Archives

הרשה

הִרשָה – נתן רשות, אמר: זה מותר, נתן למישהו זכות וסמכות

השורש: ר.ש.ה

שם הפועל: לְהַרשוֹת

שם הפעולה: הַרשָאָה

שם הפועל בבניין הופעל: הוּרשָה

מוּרשֶה: אדם שקיבל רשות והסמכה

בבנק יש מוּרשֵה חתימה.

לעוסק מורשה יש תיק במס ההכנסה.

 

הערך הרשה נמצא בידיעות: 19.02.1519.07.1730.07.18