Browsing Archives

הוביל

הוֹבִיל – היה ראשון ואחרים הלכו או עשו אחריו

השורש: י.ב.ל

שם הפועל: לְהוֹבִיל

שם הפעולה: הוֹבָלָה

שם עצם: תוֹבָלָה

מִבְנֵה יָבִיל – מבנה שאפשר להוביל אותו ממקום 

דוגמאות:

המדריך הוביל את הטיול.

ראש העירייה מוביל את הפרויקט.

זו חברה מובילה בשוק המכוניות.

המעשה שלו מוביל להצלחה.

היא הובילה את המשא ומתן.

הם עוברים דירה מחר. הם הִזמִינוּ את חברת ההובלה לשש בבוקר.

יש לחברה מטוסי נוסעים ומטוסי תובלה.

 

הערך הוביל נמצא בידיעות: 

15.11.16, 04.12.1621.12.1602.01.1703.01.1726.01.1724.04.17

 10.05.17, 10.05.1711.6.1713.06.1706.07.1713.07.1709.12.1711.12.1728.12.17

07.01.1817.01.1825.01.18

11.02.1814.02.1825.02.18, 07.03.1813.03.1825.03.1811.04.18, 12.04.1830.05.1804.06.1807.06.18,

19.06.1828.06.1828.06.1801.08.1803.10.18, 07.10.1817.12.1823.12.1827.12.1824.01.1929.01.1911.02.1924.02.19

04.03.1911.07.19, 02.09.19, 22.10.19, 03.11.19, 07.11.19, 13.11.19, 09.12.19, 12.12.19, 22.12.19, 22.12.19, 12.01.20, 26.01.20, 02.02.20, 04.02.20, 12.02.20, 21.02.20, 23.02.20, 12.05.20, 25.06.20, 06.07.20, 26.10.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 23.12.20, 07.01.21, 09.02.21, 28.02.21, 01.03.21, 18.04.21, 02.05.21, 06.05.21, 23.05.21, 21.06.21, 11.07.21, 21.07.21, 10.08.21, 01.09.21, 29.09.21, 07.11.21, 29.11.21, 07.12.21, 12.12.21, 22.12.21, 26.12.21, 09.01.22, 23.01.22, 30.01.22, 06.02.22, 20.02.22, 03.04.22, 28.04.22, 08.05.22, 23.05.22, 26.05.22, 26.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 02.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 25.12.23, 16.01.24, 22.01.24, 24.01.24, 15.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 13.03.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 19.05.24, 26.05.24, 29.05.24, 30.05.24, 15.06.24, 18.06.24, 23.06.24, 30.06.25

 

הודה

1. הוֹדָה ל…על…  אמר תודה

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: לְהוֹדוֹת ל…על…

הווה: מוֹדֶה

שם הפעולה: הוֹדָיָה

מודים מקרב לב, מכל הלב

 

דוגמאות: 

אני מודה לך מכל הלב, מקרב לב, מעומֶק הלב, אני אסיר תודה!

הוֹדֵיתי לה על המתנות והיא הוֹדְתָה לי על העזרה שקיבלה ממני.

אני מודה לך על המכתב. אודה לך אם תשלח את המכתב גם למנהל החברה.

הוֹדוּ לַשֵם כי טוב.

2. הודה ב…אמר: נכון! אני עשיתי!

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: להודות ב…

שם הפעולה: הוֹדָאָה

מודים באמת, מודים באשמה

מודים בעובדות

 דוגמאות:

– השופט: אתה מודה באשמה?

– הנאשם: אני לא מודה!

– השופט: אתה מודה בעובדות?

– הנאשם: אני מודה בעובדות.

הוא מודה שהוא שיקר לה.

אתה יודע שאני צודק, אבל אתה לא רוצה להודות בכך.

 

הערך הודה נמצא בידיעות:

 22.09.1626.09.1610.11.1610.11.1627.11.1628.11.1608.01.1722.01.17,

 07.03.17,

18.04.1707.05.1708.05.1725.07.1729.10.1707.12.1711.12.1718.12.17

15.01.1819.01.1824.01.18, 01.02.18, 09.02.1806.03.1807.03.1819.03.1814.05.1807.06.1812.06.1813.06.18,

 14.06.1812.07.18,

14.08.1811.10.1821.10.1808.11.1822.11.1811.12.1817.12.1824.12.18, 10.01.1926.02.19, 13.03.1922.03.19,

02.04.1903.04.1915.05.1927.05.1927.05.1904.06.1917.06.1917.06.19, 22.07.19, 10.09.19, 11.11.19, 24.11.19, 28.11.19, 18.12.19, 31.12.19, 06.01.20, 12.01.2025.01.20, 29.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 05.07.20, 17.09.20, 12.01.21, 20.04.21, 02.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 07.07.21, 11.07.21, 12.07.21, 11.08.21, 11.08.21, 18.11.21, 19.11.21, 14.12.21, 15.12.21, 17.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 20.06.22, 30.06.22, 21.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 09.08.22, 21.10.23, 21.10.23, 06.11.23, 13.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 27.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 03.03.24, 06.06.24

 

הודות ל…

הוֹדוֹת ל… – בזכות, בגלל

דוגמאות:

אני רוצה לומר לך תודה. הודות לך קיבלתי את התפקיד הזה.

הודות להוריי ששילמו את שכר הלימוד שלי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים בהצלחה.

הכול בזכותכם. הכול הודות לכם!

 

הערך הודות ל… נמצא בידיעות: 30.10.1628.11.16, 19.02.24

 

הודיע

הוֹדִיעַ – מסר ידיעה, סיפר, פּרסֵם

השורש: י.ד.ע

שם הפועל: לְהוֹדִיעַ

שם הפעולה: הוֹדָעָה

הודעה רשמית, הודעה לא רשמית

הודעה חשובה

הודעה מְשַׂמַחַת

הודעה מְצָעֶרֶת

מוֹדָעָה – הודעה כתובה בעיתון, על קיר, או על לוח המודעות

 

הערך הודיע נמצא בידיעות:

 13.11.16, 17.11.16, 24.11.1605.12.16, 05.12.1612.12.1614.12.16, 18.12.16, 11.01.1715.01.1718.01.1723.01.1726.01.1705.02.1707.02.17, 19.03.1721.03.17, 28.03.1705.04.1719.04.17, 07.05.1704.06.1705.06.17, 29.06.1705.07.1706.07.1717.07.17, 20.07.1726.07.1731.07.1704.09.17

28.09.17, 02.10.1719.10.1726.10.1701.11.1705.11.1706.11.1710.11.1713.11.17

20.11.17, 21.11.1726.11.17,

27.11.1728.11.1706.12.17, 07.12.17, 12.12.1713.12.1719.12.1724.12.1702.01.1803.01.18, 09.01.18,

10.01.18, 14.01.18, 14.01.18, 14.01.18, 14.01.1819.01.1822.01.1823.01.1824.01.1825.01.1828.01.18,

06.02.18, 06.02.1808.02.1808.02.1814.02.1820.02.18, 22.02.18, 25.02.1826.02.18, 08.03.1808.03.18,

11.03.18, 27.03.1810.04.1816.04.1824.04.1829.04.1830.04.1807.05.1809.05.18

10.05.18, 10.05.18, 14.05.1816.05.17, 22.05.1822.05.1824.05.1824.05.1830.05.1805.06.1806.06.1807.06.18

07.06.1817.06.18,

24.06.1824.06.1811.07.18, 15.07.18, 29.07.1801.08.1801.08.1806.08.18, 06.08.18, 07.08.1803.09.18, 06.09.18, 08.10.1810.10.1810.10.1817.10.1817.10.1818.10.1818.10.18, 22.10.18, 25.10.1828.10.18,

29.10.18, 30.10.18, 04.11.1808.11.1808.11.18, 08.11.1812.11.1812.11.1815.11.1818.11.1822.11.18, 27.11.18,

29.11.1802.12.18, 03.12.1803.12.1811.12.1817.12.18, 17.12.1818.12.1818.12.18, 20.12.1823.12.1824.12.18,

25.12.1827.12.1830.12.1802.01.1903.01.1909.01.1914.01.1917.01.19, 21.01.1923.01.19, 28.01.1903.02.1903.02.1907.02.1914.02.19, 24.02.1924.02.1925.02.1904.03.1904.03.19

18.03.1925.03.19, 26.03.1902.04.1910.04.1906.05.1906.05.1913.05.1913.05.1914.05.19

16.05.1930.05.1903.06.19,

11.06.19, 13.06.19, 17.06.19, 23.06.1924.06.1924.06.1904.07.1904.07.1922.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 08.08.19, 01.09.19, 05.09.19, 11.09.19, 12.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 26.09.19, 03.10.1928.10.19, 30.10.19, 06.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 19.11.19, 20.11.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 18.12.19, 06.01.20, 09.01.20, 26.01.20, 29.01.20, 02.02.20, 04.02.19, 06.02.20, 13.02.20, 26.02.20, 27.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 30.03.20, 02.04.20, 16.04.20, 05.05.20, 13.05.20, 20.05.20, 26.05.20, 27.05.20, 04.06.20, 08.06.20, 20.06.20, 30.06.20, 14.07.20, 16.07.20, 19.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 31.08.20, 03.09.20, 03.09.20, 13.09.20, 13.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 13.10.20, 19.10.20, 20.10.20, 25.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 10.11.20, 12.11.20, 19.11.20, 03.12.20, 03.12.20, 06.12.20, 10.12.20, 20.12.20, 24.12.2024.12.20, 05.01.21, 24.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 10.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 24.02.21, 03.03.2104.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 12.04.21, 27.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 04.05.21, 05.05.21, 06.05.21, 12.05.21, 18.05.21, 27.05.21, 01.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 14.06.21, 17.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 01.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 05.08.21, 11.08.21, 02.09.21, 13.09.21, 29.09.21, 30.09.21, 06.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 15.11.21, 18.11.21, 08.12.21, 09.12.21, 09.12.21, 14.12.21, 15.12.21, 15.12.21, 23.12.21, 30.12.21, 30.12.21, 24.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 06.03.22, 09.03.22, 13.03.22, 14.03.22, 23.03.22, 05.04.22, 25.04.22, 09.05.22, 15.05.22, 24.05.22, 16.06.22, 21.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 26.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 07.07.22, 07.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 26.07.22, 28.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 09.08.22, 10.08.22, 13.10.23, 14.10.23, 15.10.23, 16.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 25.10.23, 07.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 01.12.23, 03.12.23, 07.12.23, 20.12.23, 17.01.24, 21.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 11.02.24, 03.03.24, 30.04.24

 

 

הודעה לבוחר

הודעה לַבּוֹחר – כל אזרח בעל זכות בחירה מקבל לביתו בדואר הודעה לבוחר.

בהודעה – כתובת הקלפי ומספר הקלפי שבה הוא מצביע.

גם אזרח שלא קיבל הודעה לבוחר יבוא לקלפי ביום הבחירות עם תעודת זהות.

 

הערך הודעה לבוחר נמצא בידיעות:

הוזיל

הוֹזִיל – הוריד את המחיר כדי שיהיה זול יותר

שם הפועל: לְהוֹזִיל

שם התואר: זוֹל 

ההפך: יקר

בעבר: הוֹזִיל

בהווה: מוֹזִיל 

בעתיד: יוֹזִיל

שם הפעולה: הוֹזָלָה

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

 

דוגמאות:

הם הוזילו את מחיר הדירה בעשרה אחוזים, ורק אז קנינו אותה.

יש בחנות הזו מבצעי הוזלה.

הממשלה לא מוצאת דרך להוזיל את מחירי הדירות.

 

הערך הוזיל נמצא בידיעות: 21.09.1614.11.1605.06.18, 02.08.21

 

הוזל

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

שם התואר: זוֹל    ההפך: יקר

בעבר: הוּזַל

בהווה: מוּזַל

בעתיד: יוּזַל

שם הפועל בבניין הִפעִיל: לְהוֹזִיל

שם הפעולה: הוֹזָלָה

דוגמאות:

המחיר הוּזַל פעמיים.

המחיר יוזל בחודש הבא.

יש היום טיסות במחירים מוזלים.

 

הערך הוזל נמצא בידיעות:

30.11.16, 29.05.17, 01.07.1831.12.1801.07.19, 31.01.20, 30.03.20, 31.08.21, 29.11.21, 17.07.22, 01.08.22, 31.05.24