Browsing Archives

הוכיח

הוֹכִיחַ   הראה את האמת, הביא דברים שהראו את האמת

השורש: י.כ.ח

שם הפועל: לְהוֹכִיחַ

שם הפעולה: הוֹכָחָה

 

דוגמאות:

בית המשפט מבקש מהנאשם להוכיח את דבריו.

כדי להוכיח את דבריי אביא שני אנשים שהיו במקום, ראו ושמעו הכול.

זה לא מספיק להגיד לי שאתה אוהב אותי. אתה צריך גם להוכיח זאת במעשים.

לבעיה הזאת במתמטיקה יש שתי הוכחות אפשריות.

 

הערך הוכיח נמצא בידיעות:

 15.08.1618.12.1616.01.1704.02.1801.05.1809.05.1813.06.1828.05.19, 

05.08.19, 10.12.19, 06.02.20, 20.05.20, 20.07.20, 26.10.20, 02.12.20, 20.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 05.04.21, 17.02.22, 02.03.22, 31.05.22, 09.06.22, 30.06.22, 24.07.22, 18.10.23, 21.10.23, 20.11.23, 24.11.23, 27.01.24, 29.02.24, 09.03.24, 15.04.24, 16.04.24