Browsing Archives

הועיל

הוֹעִיל – עזר, הביא תוֹעֶלֶת

השורש: י.ע.ל

שם הפועל: לְהוֹעִיל

שם עצם: תוֹעֶלֶת

שם תואר: יָעִיל – אפקטיבי

דוגמאות:

תודה רבה, המידע שנתת לי הועיל לי מאוד.

בוא ננסה. אם זה לא יועיל – ננסה משהו אחר.

אם זה לא יועיל, זה לא יזיק. אין לנו מה להפסיד.

נתתי להם את האופניים. לי אין בהם תועלת. הם ישתמשו בהם.

 

הערך הועיל נמצא בידיעות: 05.02.1729.03.1714.01.1830.04.19, 03.12.19