Browsing Archives

הוביל

הוֹבִיל – היה ראשון ואחרים הלכו או עשו אחריו

השורש: י.ב.ל

שם הפועל: לְהוֹבִיל

שם הפעולה: הוֹבָלָה

שם עצם: תוֹבָלָה

מִבְנֵה יָבִיל – מבנה שאפשר להוביל אותו ממקום 

דוגמאות:

המדריך הוביל את הטיול.

ראש העירייה מוביל את הפרויקט.

זו חברה מובילה בשוק המכוניות.

המעשה שלו מוביל להצלחה.

היא הובילה את המשא ומתן.

הם עוברים דירה מחר. הם הִזמִינוּ את חברת ההובלה לשש בבוקר.

יש לחברה מטוסי נוסעים ומטוסי תובלה.

 

הערך הוביל נמצא בידיעות: 

15.11.16, 04.12.1621.12.1602.01.1703.01.1726.01.1724.04.17

 10.05.17, 10.05.1711.6.1713.06.1706.07.1713.07.1709.12.1711.12.1728.12.17

07.01.1817.01.1825.01.18

11.02.1814.02.1825.02.18, 07.03.1813.03.1825.03.1811.04.18, 12.04.1830.05.1804.06.1807.06.18,

19.06.1828.06.1828.06.1801.08.1803.10.18, 07.10.1817.12.1823.12.1827.12.1824.01.1929.01.1911.02.1924.02.19

04.03.1911.07.19, 02.09.19, 22.10.19, 03.11.19, 07.11.19, 13.11.19, 09.12.19, 12.12.19, 22.12.19, 22.12.19, 12.01.20, 26.01.20, 02.02.20, 04.02.20, 12.02.20, 21.02.20, 23.02.20, 12.05.20, 25.06.20, 06.07.20, 26.10.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 23.12.20, 07.01.21, 09.02.21, 28.02.21, 01.03.21, 18.04.21, 02.05.21, 06.05.21, 23.05.21, 21.06.21, 11.07.21, 21.07.21, 10.08.21, 01.09.21, 29.09.21, 07.11.21, 29.11.21, 07.12.21, 12.12.21, 22.12.21, 26.12.21, 09.01.22, 23.01.22, 30.01.22, 06.02.22, 20.02.22, 03.04.22, 28.04.22, 08.05.22, 23.05.22, 26.05.22, 26.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 02.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 25.12.23, 16.01.24, 22.01.24, 24.01.24, 15.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 13.03.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 19.05.24, 26.05.24, 29.05.24, 30.05.24, 15.06.24