Browsing Archives

הוסיף

הוֹסִיף  – נתן עוד, נתן יותר, הגדיל את הכמות, המשיך

השורש: י.ס.ף

שם הפועל: לְהוֹסִיף

שם הפעולה: הוֹסָפָה

עבר בבניין נפעל: נוסף
שמות עצם:

תוֹסֶפֶת – משהו שמוסיפים למשהו אחר. למשל: אורז, צי'פס, סלט הם תוספות לבשר או לדג

תוֹסַף מזון – ויטמינים ומינרלים שבולעים בנוסף לאוכל

מס ערך מּוסָף –  מוסיפים אותו למחיר

תפילת מוּסָף

מוסף – חלק מהעיתון שעוסק בנושא מסוים: מוסף ספורט, מוסף כלכלי, מוסף תרבת

 

פתגם:

כל המוסיף גורע

גוֹרֵעַ – ההפך של מוסיף

המשמעות:

לפעמים כדאי להסתפק במה שיש ולא להוסיף דבר. לפעמים ההוספה מקלקלת.

 

הערך הוסיף נמצא בידיעות:

 31.08.1614.09.1614.09.1631.10.1628.11.1612.12.1617.01.1730.01.17,

 19.04.17

26.04.1730.04.1729.05.1719.06.1701.10.1712.11.1714.11.1730.11.17,

 05.12.1727.12.1714.01.18,

15.01.1818.01.1823.01.1811.03.1825.04.1829.04.1801.05.1801.05.18

14.06.1828.06.1810.10.18,

16.10.1818.10.1805.11.1807.11.1815.11.1819.11.1816.12.1818.12.18

08.01.1904.03.1912.03.1901.05.19

05.06.1924.06.19, 24.07.19, 12.11.19, 24.11.19, 01.12.19, 12.12.19, 03.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 13.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 17.09.20, 13.10.20, 21.01.21, 27.01.21, 16.02.21, 20.04.21, 13.05.21, 17.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 21.07.21, 28.07.21, 28.07.21, 16.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 05.01.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 30.06.22, 02.11.23, 26.11.23, 06.02.24, 14.02.24, 15.04.24, 03.07.24