Browsing Archives

הסב (פועל)

הֵסֵב – שינה כיוון, העביר בעלות למישהו אחר, ישב ליד השולחן

השורש: ס.ב.ב

שם הפועל: לְהָסֵב

שם הפעולה: הֲסָבָה

הֲסָבָה מִקצועית: קורס הסבה מקצועית מכשיר אדם לעבור ממקצוע למקצוע

הסבת אקדמאים

 

הערך הסב נמצא בידיעות: 18.06.17

 

הסגיר

הִסגִיר – מסר את עצמו לידי המשטרה

מסר פושע למשטרה או למשטרה בארץ אחרת

השורש: ס.ג.ר

שם הפועל: לְהַסגֵיר

שם הפעולה: הַסגָרָה

בין מדינות יש הֶסְכֵּמֵי הַסגָרָה.

דוגמאות:

הטרוריסט הסגיר את עצמו למשטרה.

ישראל הסגירה את הפושע לצרפת.

 

הערך הסגיר נמצא בידיעות: 18.07.1621.07.1626.07.1606.11.1714.01.18

 

הסדר טיעון

הסדר טיעון, עסקת טיעון – הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי בין התביעה לנאשם. במסגרת ההסדר, הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו, ובתמורה מסכימה התביעה להסיר חלק מן האישומים ולעתים גם להפחתת העונש.

 

הערך הסדר טיעון נמצא בידיעות: 08.09.16

הסיע

הִסִיעַ – העביר מישהו ברכב ממקום למקום

השורש: נ.ס.ע

שם הפעולה בבניין קל: לִנסוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: נְסִיעָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיעַ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָעָה

יש הסעות תלמידים לבתי הספר

יש הסעות לחיילים ביום ראשון בבוקר

 

דוגמאות:

הורים מרגישים לפעמים כמו נהגי הסעות.

הוא לא נוהג. אשתו מסיעה אותו כל בוקר לעבודה.

אנחנו נוסעים להצגה בהסעה מאורגנת מטעם העירייה.

 

הערך הסיע נמצא בידיעות: 13.09.1618.09.1617.01.1720.08.1730.10.1718.02.1825.04.1821.06.1803.10.18

 

הסיר

הֵסִיר – הוריד

           פשט בגד

           העביר ממקומו

השורש: ס.י.ר

שם הפועל: לְהָסִיר

שם הפעולה: הֲסָרָה 

מסירים אחריות 

מסירים בגד, מסירים כובע 

מסירים שלט

 

הערך הסיר נמצא בידיעות: 16.06.16, 24.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 22.11.1622.01.1719.07.17, 25.07.17,

03.01.1814.01.1819.01.1815.05.1817.05.1821.05.1828.06.18

 

הסית

הֵסִית – ניסה לגרום למישהו אחר לעשות דבר רע, לפעול נגד החוק

שם הפועל: לְהָסִית

שם הפעולה: הֲסָתָה

דוגמאות:

המשטרה בודקת אם הייתה כאן הסתה לרצח.

באינטרנט מתפרסמים דִברֵי הֲסָתָה.

 

הערך הסית נמצא בידיעות: 20.07.1606.11.1605.01.1708.01.1724.09.1726.10.1710.11.1721.11.1709.12.17,

28.01.1828.05.18

 

הסכם

הֶסְכַּם – התחייבות משותפת

רבים: הֶסְכֵּמִים

סמיכות רבים: הֶסְכֵּמֵי-

הסכם מָמוֹן בין בני זוג

הסכם עבודה

הסכם שָׂכָר

הסכם שלום

הסכם ביניים

השורש: ס.כ.ם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסְכִּים

 

הערך הסכם נמצא בידיעות: 06.07.1713.07.1706.08.1701.10.1718.10.1713.11.1719.11.1721.11.1727.11.17

11.12.17, 12.12.1702.01.18, 14.01.1814.01.1831.01.1825.02.1806.03.1807.03.1811.03.18, 25.04.18,

01.05.1801.05.1809.05.1809.05.1803.06.1808.07.1809.07.1803.09.18, 02.10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם עודפים

הֶסכֵּם עוֹדָפִים – הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי מפלגות לפני הבחירות.

ההסכם קובע כי מפלגה שתזכה בבחירת בעודף הגדול בין הקולות מבין שתיהן – תקבל את עודף הקולות של המפלגה השנייה.

הסכם עודפים יכול להבטיח ברוב המקרים עוד מנדט לאחת משתי המפלגות שחתמו על הסכם עודפים ביניהן.

 

הערך הסכם עודפים נמצא בידיעות:

הסלמה

הַסלָמָה Escalation, החרפה במצב, החמרה במצב

השורש: ס.ל.ם

עבר בבניין הפעיל: הִסְלִים

מילה נוספת מהשורש: סוּלָם

דוגמאות:

הסלמה בצפון. צה"ל בכוננות. 

ישראל מזהירה את חמאס מפני הַסלָמָה במצב באזור.

 

הערך הסלמה נמצא בידיעות: 31.10.1711.02.18, 18.02.1807.05.1830.05.1821.06.1809.08.1803.10.18

 

image_print