Browsing Archives

הסגיר

הִסגִיר – מסר את עצמו לידי המשטרה

מסר פושע למשטרה או למשטרה בארץ אחרת

השורש: ס.ג.ר

שם הפועל: לְהַסגֵיר

שם הפעולה: הַסגָרָה

בין מדינות יש הֶסְכֵּמֵי הַסגָרָה.

דוגמאות:

הטרוריסט הסגיר את עצמו למשטרה.

ישראל הסגירה את הפושע לצרפת.

 

הערך הסגיר נמצא בידיעות: 18.07.1621.07.1626.07.1606.11.1714.01.18, 06.05.20, 19.09.21

 

הסגר

הֶסְגֵר – סגירה של חולה או מקום כדי למנוע הכנסת מחלות או סחורות

מַטִילִים הֶסְגֵר, מְסִירִים הֶסְגֵר

הֶסְגֵר יַמִי

מַחֲנֵה הֶסְגֵר

בתחביר: מילה שאינה שייכת לגוף המשפט. היא נכתבת בתוך סוגריים או בין פסיקים. למשל: בשל משבר הקורונה המסעדה סגורה, לצערנו הרב, עד להודעה חדשה…

 

הערך הסגר נמצא בידיעות: