Browsing Archives

הסגר

הֶסְגֵר – סגירה של חולה או מקום כדי למנוע הכנסת מחלות או סחורות

מַטִילִים הֶסְגֵר, מְסִירִים הֶסְגֵר

הֶסְגֵר יַמִי

מַחֲנֵה הֶסְגֵר

בתחביר: מילה שאינה שייכת לגוף המשפט. היא נכתבת בתוך סוגריים או בין פסיקים. למשל: בשל משבר הקורונה המסעדה סגורה, לצערנו הרב, עד להודעה חדשה…

 

הערך הסגר נמצא בידיעות: