Browsing Archives

השבית

הִשבִּית גרם למשהו או למישהו להפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לְהַשבִּית

שם הפעולה: הַשבָּתָה

הפועל הפסיבי בבניין הופעל: הוּשבַּת

שם הפועל בבניין קל : לִשְבּוֹת

שָבַת – הפסיק לעבוד

שם הפעולה: שְבִיתָה

דוגמאות:

העובדים מַשְבִּיתִים היום את המפעל. הַהַשבָּתָה תעלה למפעל מיליונים.

מי משבית הפעם את הנמל – העובדים או ההנהלה?

ההודעה על מות סטאלין השביתה את שמחת פורים בקיבוצים.

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת.

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות. השביתה משביתה את בית החולים.

 

הערך השבית נמצא בידיעות: 

13.09.16, 15.03.1712.11.17, 21.11.1723.11.17, 26.11.17, 27.11.17, 28.11.17, 30.11.1704.12.1706.12.17, 10.12.1711.12.1714.12.17, 17.12.1708.01.18, 21.01.18, 29.01.1818.02.18,

09.04.1821.05.19, 24.07.19, 09.12.19, 27.01.22, 13.06.22, 23.10.23, 02.05.24

 

השבעה

הַשבָּעָה – טקס חגיגי שבו נשבעים אֱמוּנִים למדינה, לצבא, לתנועת נוער

השורש: ש.ב.ע

שמות פועל:

לְהִישָבַע

לְהַשבִּיעַ

שם עצם: שְבוּעָה

שְבוּעַת הרופאים – שְבוּעַת היפוקריטס, Hippocratic Oath

דוגמאות:

טקס ההשבעה של הנשיא היה מרגש מאוד.

טקס ההשבעה של החיילים נערך ליד הכותל המערבי.

אני נשבע לך שלא עשיתי את זה!

אני נשבע בכל היקר לי. לא סיפרתי לה.

אני משביע אותך: אל תספר לאף אחד!

הוא העיד בשבועה בבית המשפט.

 

הערך השבעה נמצא גם בידיעות: 27.7.14, 13.12.16, 18.01.17, 22.01.17 ,22.01.1722.01.1724.01.1702.04.1731.10.1710.11.17,

21.01.1824.01.1806.05.18, 08.05.1821.05.1803.06.18, 03.06.18, 07.10.1810.10.1827.12.1809.01.1910.09.19,

30.05.19, 09.02.20, 17.03.20, 18.05.20, 20.01.21, 21.01.21, 21.01.21, 27.01.21, 18.02.21, 09.06.21, 09.06.21, 13.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 21.07.21

 

 

השגיח

הִשגִיחַ – שמר, שם לב שהכול בסדר

השורש: ש.ג.ח

שם הפועל: לְהַשגִיחַ

שם הפעולה: הַשגָחָה 

משגיחים על ילד כדי שלא יפול, משגיחים על סטודנטים בזמן מבחן כדי שלא יעתיקו

בבתי מלון ובצה"ל יש משגיחי כַּשרוּת

ההשגחה העליונה – הקדוש ברוך הוא

 

הערך השגיח נמצא בידיעות: 19.02.1505.02.1702.15.1811.07.1820.05.19

 

השווה

לְהַשְווֹת – לשים זה מול כמה דברים כדי לראות מה דומֶה, מה שונֶה ומה אותו דבר

שָוֶוה  –  אותו דבר

עבר: הִשוָוה

הווה: מַשוֶוה

עתיד: יַשוֶוה

שם הפעולה: הַשְוָואָה 

בְּהַשְוָואָה לְ  –  לְעוּמַת, מוּל

שמות עצם: שִוְויוֹן, שוֹוִי 

שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות

קַו המַשוֶוה – Equator

בלשון הדיבור: האם זה שווה ? – האם זה כדאי

 

דוגמאות:

המורה ביקשה מהתלמידים להשוות בין הספר לסרט.

אין מה להשוות את האוכל של אמא לאוכל במסעדה.

להורים אסור לעשות השוואה בין הילדים. 

היום קר בהשוואה לאתמול.

הבית הזה גדול בהשוואה לבית שלי.

מה שוֹוִי הבית? 

 

הערך השווה נמצא בידיעות: 20.06.1606.01.1716.01.1712.09.1713.09.1717.09.1716.10.1720.11.17,

29.11.1709.12.1711.01.1813.03.1814.03.1805.06.1817.06.1824.06.1803.07.18

10.07.1818.07.1823.07.1811.10.1829.11.1814.03.1916.06.1917.06.19, 12.03.20, 05.05.20, 16.07.20, 03.08.20, 07.11.20, 08.11.20, 17.10.21, 16.11.21, 16.01.22, 21.03.22, 22.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 15.10.23, 16.11.23, 06.12.23, 10.12.23, 17.12.23, 16.01.24, 19.01.24, 13.03.24, 16.05.24, 14.06.24

 

 

 

 

 

השיב

הֵשִיב – הֶחזִיר,

            ענה – החזיר תשובה לשאלה

השורש: שוב

שם הפועל: לְהָשִיב

שם הפעולה: הֲשָבָה 

 

דוגמאות:

אחרי המסיבה השבנו את כל השולחנות למקום.

הוא לא השיב על השאלה כי לא ידע את התשובה.

 

הערך השיב נמצא בידיעות:

 10.08.1601.02.17, 27.06.1719.07.1727.07.1706.11.1724.11.1703.06.1806.06.18,

22.10.1812.12.1816.12.1819.12.1814.02.19, 25.06.19, 01.09.19, 05.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 29.04.20 17.09.20, 18.02.21, 10.03.21, 30.06.21, 07.07.21, 27.07.21, 05.08.21, 26.10.21, 18.11.21, 23.02.22, 03.04.22, 05.04.22, 14.07.22, 15.10.23, 02.11.23, 12.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 16.12.23, 25.12.23, 14.01.24, 15.01.24, 17.01.24, 18.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 25.02.24, 18.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 30.05.24, 30.06.25

 

השיג

הִשִׂיג – מצא וקיבל את מה שחיפש וביקש

השורש: נ.שׂ.ג

שם הפועל: לְהַשִׂיג

שם הפעולה: הַשָׂגָה

שם עצם: הֶישֵג

מַשִׂיגים מטרה

מַשִׂיגים ציון טוב בבחינה

מַשִׂיגים מישהו בתחרות

 

דוגמאות:

השנה הישגתי ציונים מצוינים במתמטיקה.

בוא נעשה תחרות. נראה מי ישיג!

זהו הישג היסטורי.

כשהוא היה המנהל, היו לחברה הישגים יפים.

הייתי בכמה חנויות עד שהצלחתי להשיג את הקרם הזה. קשה להשיג אותו.

יש לך עט בהישג יד? העט שלי בחדר השני.

 

הערך השיג נמצא בידיעות:

21.06.1627.07.1603.08.16, 22.08.1611.12.1620.12.1611.01.1723.01.1713.03.1706.04.1725.09.17

16.10.1729.10.1724.11.17,

22.01.1823.01.1826.01.1831.01.1807.03.1811.03.1815.04.1801.05.18,

 30.05.1803.06.1824.06.18,

18.07.1803.09.1811.10.1821.11.1816.12.1816.12.18, 25.02.1906.05.19,

07.05.19, 22.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 11.02.20, 31.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 04.05.20, 13.07.20, 23.07.20, 09.09.20, 08.11.20, 23.11.20, 27.11.20, 08.12.20, 27.04.2120.05.21, 30.06.21, 07.07.21, 16.08.21, 06.10.21, 14.11.21, 20.01.22, 13.02.22, 01.05.22, 15.06.22, 20.06.22, 18.07.22, 24.07.22, 08.08.22, 09.08.22, 22.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 17.01.24, 18.01.24, 06.02.24, 07.02.24, 29.02.24, 09.03.24, 19.03.24, 14.04.24, 23.06.24

 

השיק

הִשִיק – הוציא לשוק מוצר חדש

השורש: נ.ש.ק

שם הפועל: לְהַשִיק

שם הפעולה: הַשָקָה

 

כשמשיקים מוצר חדש לשוק עורכים אֵירוּעַ הַשָקָה חגיגי. 

 

הערך השיק נמצא בידיעות: 01.08.16, 11.10.16, 16.11.1601.10.17, 20.11.1701.12.1704.02.1808.03.1807.10.18,

24.10.1820.12.18, 05.3.19, 19.06.19, 08.02.20, 20.02.20, 10.12.20, 13.01.21, 06.02.21, 01.08.21, 21.10.21, 21.12.21, 18.12.23

 

השכלה

הַשׂכָּלָה – לימודים

השורש: שׂ.כ.ל

שם הפועל:  לְהַשׂכִּיל

שם הפעולה: הַשׂכָּלָה

השכלה גבוהה: לימודים באוניברסיטה

מוסד להשכלה גבוהה: אוניברסיטה, מכללה, סמינר למורים

אדם משכיל – אדם שלמד ויודע הרבה

השכלה כללית – ידע בתחומים רבים

 

הערך השכלה נמצא בידיעות:

 02.06.1615.06.16, 14.07.1605.10.16, 30.10.1614.11.1619.11.1630.11.1603.12.1608.06.1712.06.1721.06.17,

 16.07.1716.10.1720.11.17,

21.03.1806.11.1820.11.1821.05.1909.07.19, 27.10.19, 20.11.19, 23.01.20, 09.09.20, 29.04.21, 14.07.21, 12.08.21, 17.11.21, 05.04.22, 11.08.22, 16.11.23, 05.12.23, 10.12.23, 07.02.24