Browsing Archives

השמיד

הִשמִיד – הָרַס, הָרַג

השורש: ש.מ.ד

שם הפועל: לְהַשמִיד

שם הפעולה: הַשמָדָה

מְשוּמָד – אדם שהמיר את דתו , עזב את הדת היהודית

דוגמאות:

הנאצים הקימו מחנות הַשמָדָה. 

 

הערך השמיד נמצא בידיעות: 28.07.1615.08.1617.10.1726.10.17, 20.02.1821.03.1823.04.1809.05.1810.05.18,

31.12.1804.06.1905.06.1910.07.19, 04.09.19, 07.04.21, 08.04.21

 

השמיט

הִשְמִיט – הוציא אותו, לא כלל אותו

השורש: ש.מ.ט

שם הפועל: לְהַשְמִיט

שם הפעולה: הַשְמָטָה

שם הפועל בבניין קל: לִשְמוֹט

שם הפעולה בבניין קל: שְמִיטָה

שנת שְמיטה: בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, לא עובדים את האדמה.

שְמיטת חובות: מוותרים לאדם החייב כסף. הוא לא צריך להחזיר את הכסף.

 

הערך השמיט נמצא בידיעות: 13.02.19

 

השמיץ

הִשְמִיץ – אמר דברים רעים על מישהו כדי להזיק לו, כדי לפגוע בשמו הטוב

השורש: ש.מ.ץ

שם הפועל: לְהַשְמִיץ

שם הפעולה: הַשְמָצָה

הַשְמָצָה גַסָה

הליגה נגד השמצה – Anti-Defamation League

 

הערך השמיץ נמצא בידיעות: 01.05.1901.05.19