Browsing Archives

השתדל

הִשתַדֵל – עשה מאמצים

שם הפועל: לְהִשתַדֵל

שְדוּלָה – לוֹבִּי, קבוצת אנשים שמנסה לשכנע פוליטיקאים להחליט החלטות מסוימות

שְתַדְלָן – לוביסט

דוגמאות:

השתדלנו מאוד לא לעשות רעש ולא להפריע.

מאז שהמורה דיברה עם ההורים שלו הוא משתדל יותר בלימודים ומקבל ציונים טובים.

נשתדל להגיע, אבל לא בטוח שנצליח.

 

הערך השתדל נמצא בידיעות: 14.06.1627.07.1629.10.1707.03.1811.03.1811.03.1803.04.1824.03.19, 02.03.21, 10.12.23, 25.12.23, 29.03.24

 

השתולל

הִשְתוֹלֵל – התנהג בִּפְרָאוּת, הִתְפָּרֵעַ

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לְהִשְתוֹלֵל

שם הפעולה: הִשְתוֹלְלוּת

 

ילדים מִשְתוֹלְלִים

שריפות מִשְתוֹללות

 

הערך השתולל נמצא בידיעות: 15.10.1719.10.1717.12.1724.12.1714.05.18, 04.06.1827.05.19, 28.10.19, 19.05.20, 21.01.21, 05.08.21, 16.08.21, 05.01.22

 

 

 

 

 

השתכר

הִשְתַכֵּר שתה הרבה מאוד יין

שם הפועל: לְהִשְתַכֵּר

שִיכּוֹר – אדם ששתה יותר מדי יין

 

דוגמאות:

המשטרה עצרה נהג שיכור.

אף פעם לא השתכרתי.

אני לא שותה. אסור לי להשתכר. אני צריכה לנהוג הביתה.

אני שִיכּוֹרָה מריח הפריחה של העצים באביב. 

 
הערך השתכר נמצא בידיעות: 27.06.16

השתלם

הִשתַלֵם – למד, היה בקורס

היה כדאי

שם הפעולה: הִשתַלמוּת

דוגמאות:

מורים משתלמים כל הזמן בהשתלמויות בנושאים שונים.

זה לא משתלם לקנות קופסה קטנה של 100 גרם. יותר משתלם לקנות 200 גרם.

הציעו לי לעבוד שם, אבל יותר משתלם לי להישאר במקום העבודה שלי. משלמים כאן יותר.

אם עובדים קשה – מצליחים. משתלם לעבוד קשה בהווה כדי להצליח בעתיד.

 

הערך השתלם נמצא בידיעות:

 10.08.16, 27.01.21, 29.07.22

 

 

 

 

 

השתרש

הִשתָרֵש – הִיכָּה שורשים, נקלט והתחבר למקום

השורש: ש.ר.ש

שם הפועל: לְהִשתָרֵש

שם הפעולה: הִשתָרשוּת

ההפך:

לְשָרֵש – לֲעֲקוֹר מהשורש

שם עצם: שוֹרֶש

שורשים יש: לצמחים (פרחים, עצים), לאנשים, לשיניים, לשערות

בעברית יש שורשים למילים

 

הערך השתרש נמצא בידיעות: 13.09.1601.01.1714.05.18, 09.02.21, 11.08,21