Browsing Archives

השפיע

הִשפִּיעַ – גרם למשהו או למישהו להִשתַנוֹת, גרם למשהו או למישהו לשנות את דעתו

השורש: ש.פ.ע

שם הפועל: לְהַשפִּיעַ

שם הפעולה: הַשפָּעָה

בבניין הופעל: הוּשפַּע, מוּשפָּע, יוּשפַּע

משפיע לטובה, משפיע לרעה 

השפעה חיובית, השפעה שלילית

השפעה גדולה, השפעה קטנה 

השפעה ישירה, השפעה עקיפה

דוגמאות:

הוא השפיע עליי ללמוד ארכיטקטורה. אני רציתי ללמוד מוסיקה.

לילד הזה יש השפעה רעה על הבן שלי.

התרופה הזו משפיעה על מצב הרוח.

המורה לתלמיד: המבחן הזה ישפיע על הציון בתעודה.

המוסיקה שלו מושפעת מהמוסיקה של באך.

ההחלטה שלו מושפעת ממצבו הכלכלי.

 

הערך השפיע נמצא גם בידיעות: 23.2.1612.09.1630.10.1617.01.1720.03.1718.04.1716.07.1730.08.17,

 20.11.1720.11.17,

22.12.1709.01.1810.01.1814.01.1818.01.1801.02.1818.02.1819.03.18,

 20.03.1809.04.1822.05.18,

23.05.1822.06.1830.10.1813.01.1904.03.1926.05.1904.07.19, 05.08.19, 02.09.19, 12.09.1917.9.19, 19.02.20, 17.03.20, 31.08.20, 12.01.21, 21.03.21, 26.04.21, 09.06.21, 05.10.21, 02.01.22, 12.01.2207.04.22, 27.04.22, 31.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 12.06.22, 24.07.22, 30.11.23, 30.11.23, 10.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 19.01.24, 25.01.24, 31.01.24, 19.02.24, 27.02.24, 06.03.24