Browsing Archives

השואה

הַשוֹאָה  –  The Holocaust, הריגת שישה מיליוני היהודים במלחמת העולם השנייה

שוֹאָהאָסוֹן

נִיצוֹל השואה, ניצולי השואה – האנשים שהיו שם ונשארו בחיים

שואה גרעינית

שואה אקולוגית

 

הערך השואה נמצא בידיעות: 

26.01.16, 03.07.1603.07.16, 17.01.1529.01.1723.04.1724.04.1725.04.1720.11.17,

06.01.1828.01.1830.01.1804.02.1806.02.1807.02.1820.02.1811.04.18,

 11.04.1824.05.1827.06.18,

28.06.18, 05.08.1802.10.1816.12.1824.01.1920.02.1929.04.1902.05.19,

07.05.1905.06.19, 19.01.20, 22.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 27.01.20, 04.02.20, 19.04.20, 18.06.20, 13.10.20, 20.01.21, 26.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 09.06.21, 21.07.21, 22.07.21, 07.10.21, 09.11.21, 20.01.22, 27.01.22, 22.03.22, 27.04.22, 03.05.22, 14.07.22, 10.08.22

 

השווה

לְהַשְווֹת – לשים זה מול כמה דברים כדי לראות מה דומֶה, מה שונֶה ומה אותו דבר

שָוֶוה  –  אותו דבר

עבר: הִשוָוה

הווה: מַשוֶוה

עתיד: יַשוֶוה

שם הפעולה: הַשְוָואָה 

בְּהַשְוָואָה לְ  –  לְעוּמַת, מוּל

שמות עצם: שִוְויוֹן, שוֹוִי 

שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות

קַו המַשוֶוה – Equator

בלשון הדיבור: האם זה שווה ? – האם זה כדאי

 

דוגמאות:

המורה ביקשה מהתלמידים להשוות בין הספר לסרט.

אין מה להשוות את האוכל של אמא לאוכל במסעדה.

להורים אסור לעשות השוואה בין הילדים. 

היום קר בהשוואה לאתמול.

הבית הזה גדול בהשוואה לבית שלי.

מה שוֹוִי הבית? 

 

הערך השווה נמצא בידיעות: 20.06.1606.01.1716.01.1712.09.1713.09.1717.09.1716.10.1720.11.17,

29.11.1709.12.1711.01.1813.03.1814.03.1805.06.1817.06.1824.06.1803.07.18

10.07.1818.07.1823.07.1811.10.1829.11.1814.03.1916.06.1917.06.19, 12.03.20, 05.05.20, 16.07.20, 03.08.20, 07.11.20, 08.11.20, 17.10.21, 16.11.21, 16.01.22, 21.03.22, 22.03.22, 14.06.22, 14.06.22