Browsing Archives

השבית

הִשבִּית גרם למשהו או למישהו להפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לְהַשבִּית

שם הפעולה: הַשבָּתָה

הפועל הפסיבי בבניין הופעל: הוּשבַּת

שם הפועל בבניין קל : לִשְבּוֹת

שָבַת – הפסיק לעבוד

שם הפעולה: שְבִיתָה

דוגמאות:

העובדים מַשְבִּיתִים היום את המפעל. הַהַשבָּתָה תעלה למפעל מיליונים.

מי משבית הפעם את הנמל – העובדים או ההנהלה?

ההודעה על מות סטאלין השביתה את שמחת פורים בקיבוצים.

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת.

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות. השביתה משביתה את בית החולים.

 

הערך השבית נמצא בידיעות: 

13.09.16, 15.03.1712.11.17, 21.11.1723.11.17, 26.11.17, 27.11.17, 28.11.17, 30.11.1704.12.1706.12.17, 10.12.1711.12.1714.12.17, 17.12.1708.01.18, 21.01.18, 29.01.1818.02.18,

09.04.1821.05.19, 24.07.19, 09.12.19, 27.01.22, 13.06.22, 23.10.23, 02.05.24

 

השבעה

הַשבָּעָה – טקס חגיגי שבו נשבעים אֱמוּנִים למדינה, לצבא, לתנועת נוער

השורש: ש.ב.ע

שמות פועל:

לְהִישָבַע

לְהַשבִּיעַ

שם עצם: שְבוּעָה

שְבוּעַת הרופאים – שְבוּעַת היפוקריטס, Hippocratic Oath

דוגמאות:

טקס ההשבעה של הנשיא היה מרגש מאוד.

טקס ההשבעה של החיילים נערך ליד הכותל המערבי.

אני נשבע לך שלא עשיתי את זה!

אני נשבע בכל היקר לי. לא סיפרתי לה.

אני משביע אותך: אל תספר לאף אחד!

הוא העיד בשבועה בבית המשפט.

 

הערך השבעה נמצא גם בידיעות: 27.7.14, 13.12.16, 18.01.17, 22.01.17 ,22.01.1722.01.1724.01.1702.04.1731.10.1710.11.17,

21.01.1824.01.1806.05.18, 08.05.1821.05.1803.06.18, 03.06.18, 07.10.1810.10.1827.12.1809.01.1910.09.19,

30.05.19, 09.02.20, 17.03.20, 18.05.20, 20.01.21, 21.01.21, 21.01.21, 27.01.21, 18.02.21, 09.06.21, 09.06.21, 13.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 21.07.21