Browsing Archives

השיב

הֵשִיב – הֶחזִיר,

            ענה – החזיר תשובה לשאלה

השורש: שוב

שם הפועל: לְהָשִיב

שם הפעולה: הֲשָבָה 

 

דוגמאות:

אחרי המסיבה השבנו את כל השולחנות למקום.

הוא לא השיב על השאלה כי לא ידע את התשובה.

 

הערך השיב נמצא בידיעות:

 10.08.1601.02.17, 27.06.1719.07.1727.07.1706.11.1724.11.1703.06.1806.06.18,

22.10.1812.12.1816.12.1819.12.1814.02.19, 25.06.19, 01.09.19, 05.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 29.04.20 17.09.20, 18.02.21, 10.03.21, 30.06.21, 07.07.21, 27.07.21, 05.08.21, 26.10.21, 18.11.21, 23.02.22, 03.04.22, 05.04.22, 14.07.22, 15.10.23, 02.11.23, 12.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 16.12.23, 25.12.23, 14.01.24, 15.01.24, 17.01.24, 18.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 25.02.24, 18.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 30.05.24

 

השיג

הִשִׂיג – מצא וקיבל את מה שחיפש וביקש

השורש: נ.שׂ.ג

שם הפועל: לְהַשִׂיג

שם הפעולה: הַשָׂגָה

שם עצם: הֶישֵג

מַשִׂיגים מטרה

מַשִׂיגים ציון טוב בבחינה

מַשִׂיגים מישהו בתחרות

 

דוגמאות:

השנה הישגתי ציונים מצוינים במתמטיקה.

בוא נעשה תחרות. נראה מי ישיג!

זהו הישג היסטורי.

כשהוא היה המנהל, היו לחברה הישגים יפים.

הייתי בכמה חנויות עד שהצלחתי להשיג את הקרם הזה. קשה להשיג אותו.

יש לך עט בהישג יד? העט שלי בחדר השני.

 

הערך השיג נמצא בידיעות:

21.06.1627.07.1603.08.16, 22.08.1611.12.1620.12.1611.01.1723.01.1713.03.1706.04.1725.09.17

16.10.1729.10.1724.11.17,

22.01.1823.01.1826.01.1831.01.1807.03.1811.03.1815.04.1801.05.18,

 30.05.1803.06.1824.06.18,

18.07.1803.09.1811.10.1821.11.1816.12.1816.12.18, 25.02.1906.05.19,

07.05.19, 22.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 11.02.20, 31.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 04.05.20, 13.07.20, 23.07.20, 09.09.20, 08.11.20, 23.11.20, 27.11.20, 08.12.20, 27.04.2120.05.21, 30.06.21, 07.07.21, 16.08.21, 06.10.21, 14.11.21, 20.01.22, 13.02.22, 01.05.22, 15.06.22, 20.06.22, 18.07.22, 24.07.22, 08.08.22, 09.08.22, 22.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 17.01.24, 18.01.24, 06.02.24, 07.02.24, 29.02.24, 09.03.24, 19.03.24, 14.04.24

 

השיק

הִשִיק – הוציא לשוק מוצר חדש

השורש: נ.ש.ק

שם הפועל: לְהַשִיק

שם הפעולה: הַשָקָה

 

כשמשיקים מוצר חדש לשוק עורכים אֵירוּעַ הַשָקָה חגיגי. 

 

הערך השיק נמצא בידיעות: 01.08.16, 11.10.16, 16.11.1601.10.17, 20.11.1701.12.1704.02.1808.03.1807.10.18,

24.10.1820.12.18, 05.3.19, 19.06.19, 08.02.20, 20.02.20, 10.12.20, 13.01.21, 06.02.21, 01.08.21, 21.10.21, 21.12.21, 18.12.23