Browsing Archives

השיג

הִשִׂיג – מצא וקיבל את מה שחיפש וביקש

השורש: נ.שׂ.ג

שם הפועל: לְהַשִׂיג

שם הפעולה: הַשָׂגָה

שם עצם: הֶישֵג

מַשִׂיגים מטרה

מַשִׂיגים ציון טוב בבחינה

מַשִׂיגים מישהו בתחרות

 

דוגמאות:

השנה הישגתי ציונים מצוינים במתמטיקה.

בוא נעשה תחרות. נראה מי ישיג!

זהו הישג היסטורי.

כשהוא היה המנהל, היו לחברה הישגים יפים.

הייתי בכמה חנויות עד שהצלחתי להשיג את הקרם הזה. קשה להשיג אותו.

יש לך עט בהישג יד? העט שלי בחדר השני.

 

הערך השיג נמצא בידיעות:

21.06.1627.07.1603.08.16, 22.08.1611.12.1620.12.1611.01.1723.01.1713.03.1706.04.1725.09.17

16.10.1729.10.1724.11.17,

22.01.1823.01.1826.01.1831.01.1807.03.1811.03.1815.04.1801.05.18,

 30.05.1803.06.1824.06.18,

18.07.1803.09.1811.10.1821.11.1816.12.1816.12.18, 25.02.1906.05.19,

07.05.19, 22.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 11.02.20, 31.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 04.05.20, 13.07.20, 23.07.20, 09.09.20, 08.11.20, 23.11.20, 27.11.20, 08.12.20, 27.04.2120.05.21, 30.06.21, 07.07.21, 16.08.21, 06.10.21, 14.11.21, 20.01.22, 13.02.22, 01.05.22, 15.06.22, 20.06.22, 18.07.22, 24.07.22, 08.08.22, 09.08.22, 22.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 17.01.24, 18.01.24, 06.02.24, 07.02.24, 29.02.24, 09.03.24, 19.03.24, 14.04.24, 23.06.24