Browsing Archives

השקיע

הִשקִיעַ – הקדיש כסף, זמן, עבודה, מחשבה, מאמץ במשהו 

השורש: ש.ק.ע

שם הפועל: לְהַשקִיעַ

שם הפעולה: הַשקָעָה

משקיעים כסף, זמן, עבודה, מאמץ, מחשבה

משקיעים בלימודים, בעבודה, בקשר עם אנשים, בבורסה, בתכנית חיסכון בבנק, בעסק, בפרויקט

 

דוגמאות:

זו השקעה טובה לעתיד.

הוא משקיע שעות רבות בלימודים.

ההשקעה הייתה כדאית.

ההשקעה השתלמה.

הוא יועץ השקעות בבנק.

יש להם השקעות גם בחו"ל.

צריך לפזר את ההשקעה.

 

הערך השקיע נמצא בידיעות:

22.06.16, 14.07.1610.08.1625.10.1607.11.1612.12.1629.01.17, 20.03.1729.03.1704.04.1703.07.1706.09.1716.10.1705.12.1719.01.18,

 07.03.1819.03.1806.05.18,

26.06.1803.07.1810.07.1824.10.1815.11.18, 22.01.1903.02.1914.03.1920.05.1923.06.1927.06.19, 10.11.19, 17.11.19, 11.02.20, 12.05.20, 16.06.20, 30.07.20, 23.11.20, 08.12.20, 11.03.21, 24.03.21, 28.07.21, 25.10.21, 02.11.21, 24.11.21, 27.12.21, 28.06.22

 

השקיף

הִשקִיף – הסתכל מהצד או מרחוק

השורש: ש.ק.ף

שם הפועל: לְהַשקֵיף

שם הפעולה: הַשקָפָה

הפועל בבניין נפעל: נִשקַף

הפועל בבניין התפעל: הִשתַקֵף

שמות עצם מהשורש: מִשקָפַיִים, מִשקֶפֶת

משקיפים על נוף

השקפת עולם, השקפת חיים – אידאולוגיה של אדם 

נִשקֶפֶת סכנה, לא נִשקֶפֶת סכנה

פנים מִשתַקפוֹת במראה, במים

 

הערך השקיף נמצא בידיעות:  17.08.1621.12.1614.08.1718.01.1823.01.1804.02.18, 25.07.19, 29.07.19