Browsing Archives

השכלה

הַשׂכָּלָה – לימודים

השורש: שׂ.כ.ל

שם הפועל:  לְהַשׂכִּיל

שם הפעולה: הַשׂכָּלָה

השכלה גבוהה: לימודים באוניברסיטה

מוסד להשכלה גבוהה: אוניברסיטה, מכללה, סמינר למורים

אדם משכיל – אדם שלמד ויודע הרבה

השכלה כללית – ידע בתחומים רבים

 

הערך השכלה נמצא בידיעות:

 02.06.1615.06.16, 14.07.1605.10.16, 30.10.1614.11.1619.11.1630.11.1603.12.1608.06.1712.06.1721.06.17,

 16.07.1716.10.1720.11.17,

21.03.1806.11.1820.11.1821.05.1909.07.19, 27.10.19, 20.11.19, 23.01.20, 09.09.20, 29.04.21, 14.07.21, 12.08.21, 17.11.21, 05.04.22, 11.08.22, 16.11.23, 05.12.23, 10.12.23, 07.02.24

 

השכם

הַשְכֵּם – מוקדם בבוקר

הַשְכֵּם וְהַעֲרֵב – בבוקר ובערב, פעמים רבות

הִשְכִּים – קם מוקדם בבוקר

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

דוגמאות:

הוא משכים בכל בוקר כדי להתפלל.

המדריך בטיול אמר כי ההשכמה מחר בחמש בבוקר.

התרנגול משמיע בכל בוקר קריאות השכמה.

 

 

הערך השכים נמצא בידיעות: 05.11.17

 

 

 

 

השכם

הַשְכִּם – מוּקדם מאוד בבוקר

לְהַשְכִּים – לקום מוקדם

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

אפשר לְהַזמין הַשְכָּמָה בטלפון 

קריאת הַשְכָּמָה – אַזְהָרָה, כדאי להתעורר ולעשות משהו לפני שיהיה מאוחר  wake up call

הַשְכֵּם והַעֲרֵב – בוקר וערב, בהתמדה

 

הערך השכם נמצא בידיעות: 16.12.23