Browsing Archives

הקדיש

הִקדִיש – נתן משהו למטרה חשובה

מקדישים זמן, מקדישים כסף

מקדישים דברים

מקדישים תשומת לב

כשנותנים למישהו ספר – כותבים לו הקדשה בעמוד הראשון.

 

הערך הקדיש נמצא בידיעות:

 10.08.1618.12.1601.08.1722.01.1825.01.1808.04.18

08.04.1816.04.1803.07.1823.07.1803.04.1902.05.1901.07.19, 03.09.19, 09.02.20, 17.03.20, 04.05.20, 09.06.21, 21.12.21, 17.06.22, 20.07.22, 09.11.23, 09.11.23, 27.11.23, 11.02.24, 29.02.24

 

 

 

 

 

 

 

הקיא

הֵקִיא – הוציא מהפה מזון ששאכל קודם לכן

השורש: ק.י.א

שם הפועל: לְהָקִיא

שם הפעולה: הֲקָאָה

שם עצם: קִיא

נשים רבות מקיאות בשבועות הראשונים של ההיריון.

בקיץ יש הרבה וירוסים של כאבי בטן והקאות.

יש בחיים דברים שקשה לבלוע ואי אפשר להקיא…

 

הערך הקיא נמצא בידיעות:

 18.06.1814.08.1804.07.19, 09.07.21, 04.07.22, 20.06.24, 19.06.24

 

 

 

 

 

הקיף

הִקִיף – הלך סביב הדבר וחזר למקום שממנו יצא

כולל

מכר למישהו סחורה שעליה ישלם בעתיד, לא עכשיו

השורש: נ.ק.ף

שם הפועל: להקיף

שם הפעולה: הַקָפָה

בשמחת תורה עושים הקפות עם ספרי תורה

שם עצם: הֶיקֵף

דוגמאות:

הם הקיפו אותו בחיבוקים.

הם הקיפו את החצר בגדר.

היא שמנה. קשה להקיף אותה בשתי ידיים.

ערכנו דיון מקיף בנושא. דנו בכל השאלות החשובות.

הוא לומד בתיכון מקיף חדרה.

אנחנו קונים בהקפה במכולת שליד הבית.

חברת הביטוח בדקה מה היקף הנזק שגרמה השריפה.

 

הערך הקיף נמצא בידיעות:

 26.07.16, 06.06.1720.07.1725.12.1718.03.1827.05.1830.07.1806.11.1824.11.18,

17.12.1801.01.1922.01.1904.07.19, 05.08.19, 17.11.19, 20.11.19, 07.01.20, 31.03.20, 26.05.20, 19.07.20, 20.07.20, 03.08.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 25.01.21, 01.03.21, 14.03.21, 27.05.21, 17.11.21, 27.12.21, 17.01.22, 17.01.22, 23.01.22, 28.01.22, 19.07.22, 11.08.22, 21.11.23, 03.12.23, 11.01.24, 17.06.24, 27.06.24

 

הקיש

הִקִיש – דפק

למד מדבר אחד על דבר שני, הסיק מַסקנה על פי השוואת דברים זה לזה.

השורש: נ.ק.ש

שם הפועל: לְהַקִיש

שם הפעולה: הַקָשָה

כְּלֵי הַקָשָה: תוף, מצילתים

מַקָש: במִקלֶדֶת המחשב יש מַקָשִים שונים: אותיות, מספרים, סימני פיסוק.

 

הערך הקיש נמצא בידיעות: 30.10.1630.10.1631.10.1623.10.1723.10.17

 

הקליט

הִקלִיטהעביר מוסיקה או דברים לקלטת, לתקליט או לתקליטור כדי שיוכלו לשמש בעתיד

השורש: ק.ל.ט

שם הפועל: לְהַקלִיט

שם הפעולה: הַקלָטָה

שם תואר: מוּקלָט

שמות עצם:

תַקלִיט – רקורד

קַלֶטֶת – קסטה

תַקלִיטוֹר – דיסק, DVD

 

דוגמאות:

לפני שיצאנו לחופשה הקלטנו הודעה בטלפון.

הוא הקליט את התקליט באולפן הקלטות בתל אביב.

הוא לא היה זמין. השארתי לו הודעה מוקלטת במְשִיבוֹן.

היא הקליטה את השיחה ומסרה את הקלטת למשטרה.

 

הערך הקליט נמצא בידיעות: 17.09.1617.01.1718.04.1707.05.1729.11.1707.01.1809.01.1810.01.1825.01.18,

13.03.1810.04.1815.04.1821.02.1914.07.19, 08.09.19, 22.09.20, 23.09.20, 15.10.20, 14.01.21, 15.03.21, 09.06.21, 22.07.21, 09.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 03.12.23, 20.12.23

 

הקפאה

הַקפָּאָה – הפיכת נוזל למוצק בטמפרטורה של מתחת לאפס, שמירה על משהו ללא שינוי

הִקפִּיא – שם משהו בטמפרטורה של מתחת לאפס, הפך דבר מנוזל למוצק, שמר על משהו בלי שינוי.

השורש: ק.פ.א

שם הפועל: לְהַקפִּיא

שם הפעולה: הַקפָּאָה

שם הפועל בבניין קל: לִקפּוֹא

דוגמאות:

הטמפרטורה בתא ההקפאה היא 18-  מעלות.

את הזרע שומרים בהקפאה.

לא ממשיכים בפרויקט. הוא בהקפאה, כי אין כסף להמשיך לבנות.

ישראל מקפיאה את הבנייה ביהודה ושומרון.

הממשלה החליטה להקפיא את מחירי החלב.

שמתי את הלחם בתא ההקפאה במקרר.

את הבשר אני שמה במקפיא.

היה קר. קָפָאתִי מקור!

אני קונה רק בשר טרי. אני לא קונה בשר קָפוּא.

הייתי קפוא! נכנסתי למקלחת כדי להתחמם.

 

הערך הקפאה נמצא בידיעות: 

30.11.1704.12.17, 19.12.19, 23.09.20, 28.02.21, 06.05.21, 13.06.22, 14.06.22, 19.06.22, 08.11.23

 

הקפיא

הִקפִּיא – שם משהו בטמפרטורה של מתחת לאפס, הפך דבר מנוזל למוצק, שמר על משהו בלי שינוי

השורש: ק.פ.א

שם הפועל: לְהַקפִּיא

שם הפעולה: הַקפָּאָה

שם הפועל בבניין קל: לִקפּוֹא – להפוך ממים לקרח, מנוזל למוצק

שם עצם: קִיפָּאוֹן

שם תואר: קָפוּא

 

דוגמאות:

ישראל מקפיאה את הבנייה ביהודה ושומרון.

הממשלה החליטה להקפיא את מחירי החלב.

שמתי את הלחם בתא ההקפאה במקרר.

את הבשר אני שמה במקפיא.

היה קר. קָפָאתִי מקור!

אני קונה רק בשר טרי. אני לא קונה בשר קָפוּא.

הייתי קפוא! נכנסתי למקלחת כדי להתחמם. 

 

הערך הקפיא נמצא בידיעות: 

08.09.1608.01.1726.06.1710.07.17, 12.09.17 , 17.10.1721.12.1701.01.18, 07.01.18,

17.01.1804.03.19, 18.11.20, 19.11.20, 10.03.21, 28.04.21, 03.02.22, 13.03.22, 15.06.22, 28.01.24, 29.01.24, 17.06.24

 

הקפיד

הִקפִּיד – עשה את הדברים בדיוק, דקדק בכל הפרטים

שם הפועל: לְהַקפִּיד

שם הפעולה: הַקפָּדָה

שם תואר: קַפְּדָן

 

פתגם:

לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד

 

הערך הקפיד נמצא בידיעות:

14.06.1623.11.1619.06.17, 20.11.1702.15.1817.05.1805.02.1922.05.1901.07.19,

04.07.1917.07.19, 22.07.19, 31.12.19, 11.02.20, 17.03.20, 31.05.20, 17.09.20, 30.09.20, 11.10.20, 09.02.21, 09.02.21, 09.03.21, 24.03.25, 18.04.21, 16.02.22, 27.07.22, 30.10.23, 12.11.23, 10.12.23, 21.02.24, 26.02.24, 16.04.24, 23.05.24