Browsing Archives

הקפאה

הַקפָּאָה – הפיכת נוזל למוצק בטמפרטורה של מתחת לאפס, שמירה על משהו ללא שינוי

הִקפִּיא – שם משהו בטמפרטורה של מתחת לאפס, הפך דבר מנוזל למוצק, שמר על משהו בלי שינוי.

השורש: ק.פ.א

שם הפועל: לְהַקפִּיא

שם הפעולה: הַקפָּאָה

שם הפועל בבניין קל: לִקפּוֹא

דוגמאות:

הטמפרטורה בתא ההקפאה היא 18-  מעלות.

את הזרע שומרים בהקפאה.

לא ממשיכים בפרויקט. הוא בהקפאה, כי אין כסף להמשיך לבנות.

ישראל מקפיאה את הבנייה ביהודה ושומרון.

הממשלה החליטה להקפיא את מחירי החלב.

שמתי את הלחם בתא ההקפאה במקרר.

את הבשר אני שמה במקפיא.

היה קר. קָפָאתִי מקור!

אני קונה רק בשר טרי. אני לא קונה בשר קָפוּא.

הייתי קפוא! נכנסתי למקלחת כדי להתחמם.

 

הערך הקפאה נמצא בידיעות: 

30.11.1704.12.17, 19.12.19, 23.09.20, 28.02.21, 06.05.21, 13.06.22, 14.06.22, 19.06.22, 08.11.23

 

הקפיא

הִקפִּיא – שם משהו בטמפרטורה של מתחת לאפס, הפך דבר מנוזל למוצק, שמר על משהו בלי שינוי

השורש: ק.פ.א

שם הפועל: לְהַקפִּיא

שם הפעולה: הַקפָּאָה

שם הפועל בבניין קל: לִקפּוֹא – להפוך ממים לקרח, מנוזל למוצק

שם עצם: קִיפָּאוֹן

שם תואר: קָפוּא

 

דוגמאות:

ישראל מקפיאה את הבנייה ביהודה ושומרון.

הממשלה החליטה להקפיא את מחירי החלב.

שמתי את הלחם בתא ההקפאה במקרר.

את הבשר אני שמה במקפיא.

היה קר. קָפָאתִי מקור!

אני קונה רק בשר טרי. אני לא קונה בשר קָפוּא.

הייתי קפוא! נכנסתי למקלחת כדי להתחמם. 

 

הערך הקפיא נמצא בידיעות: 

08.09.1608.01.1726.06.1710.07.17, 12.09.17 , 17.10.1721.12.1701.01.18, 07.01.18,

17.01.1804.03.19, 18.11.20, 19.11.20, 10.03.21, 28.04.21, 03.02.22, 13.03.22, 15.06.22, 28.01.24, 29.01.24, 17.06.24

 

הקפיד

הִקפִּיד – עשה את הדברים בדיוק, דקדק בכל הפרטים

שם הפועל: לְהַקפִּיד

שם הפעולה: הַקפָּדָה

שם תואר: קַפְּדָן

 

פתגם:

לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד

 

הערך הקפיד נמצא בידיעות:

14.06.1623.11.1619.06.17, 20.11.1702.15.1817.05.1805.02.1922.05.1901.07.19,

04.07.1917.07.19, 22.07.19, 31.12.19, 11.02.20, 17.03.20, 31.05.20, 17.09.20, 30.09.20, 11.10.20, 09.02.21, 09.02.21, 09.03.21, 24.03.25, 18.04.21, 16.02.22, 27.07.22, 30.10.23, 12.11.23, 10.12.23, 21.02.24, 26.02.24, 16.04.24, 23.05.24