Browsing Archives

הקש ששבר את גב הגמל

המשמעות:

הדבר הקטן והלא כל כך חשוב  – הוא שגרם לאדם להיכשל או לוותר.

קַש – strow, הקש הוא קל במשקל

גָמָל –  camal

 

דוגמאות:

המנהל רצה לפטר אותה כבר מזמן כי היא מדברת בטלפון במקום לעבוד. הקַש ששָבַר את גַב הגָמָל היה כשהיא יצאה לחופשה ארוכה בלי להודיע על כך מראש.

 

הקשיב

הִקְשִיב – האזין, רצה לשמוע

מקשיבים למוסיקה, מקשיבים לרדיו, מקשיבים לדברים, מקשיבים לאנשים

השורש: ק.ש.ב

שם הפועל: לְהַקְשִיב

שם הפעולה: הַקְשָבָה

שם עצם: קֶשֶב

 

דוגמאות:

היא מדברת אבל הוא לא מקשיב.

אני אוהבת לְהַקְשִיב למוסיקה במכונית.

לילד יש בעיות קֶשֶב וריכוז.

 

הערך הקשיב נמצא בידיעות: 08.02.1709.07.1816.10.1815.11.1802.12.18, 17.03.20, 29.11.23, 03.01.24, 07.02.24, 01.03.24, 13.03.24, 02.07.24

 

 

 

הקשר

הֶקשֵר – קונטקסט, זיקה, יחס, קשר בין דברים

דוגמאות:

צריך לקרוא את הדברים בהקשר שבו נכתבו.

השר אמר בריאיון בטלוויזיה: לא לכך התכוונתי. דְבָרַיי הוּצאוּ מֵהֶקשֵרָם!

 

הערך הקשר נמצא בידיעות: 20.07.21, , 16.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 11.01.24, 07.02.24, 05.04.24, 20.06.24