Browsing Archives

ההגנה

"ההגנה" –  הארגון הצבאי הגדול והמרכזי של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנים 1920- 1948.

הארגון הוקם כדי לתת להגן על היישוב היהודי בארץ מפני התקפות הערבים.

עם קום המדינה בשנת 1948 היה ארגון ההגנה הבסיס להקמת צה"ל.

 

הערך ההגנה נמצא בידיעות: 13.09.17 01.02.18

 

 

 

 

ההעפלה

הַהַעֲפָּלָה – העלייה הבלתי לגאלית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בארץ,

משנת 1934 ועד הקמת המדינה. 

נקראת גם : עלייה ב'.

העולים נקראו: מַעֲפִּילִים.

שם הפועל: לְהַעֲפִּיל – לעלות לראש הר, לראש מגדל, למקום גבוה. 

 

הערך ההעפלה נמצא בידיעות: 13.09.17 15.12.1707.03.1811.04.1823.07.1816.12.1813.02.19, 09.02.21