Browsing Archives

ההעפלה

הַהַעֲפָּלָה – העלייה הבלתי לגאלית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בארץ,

משנת 1934 ועד הקמת המדינה. 

נקראת גם : עלייה ב'.

העולים נקראו: מַעֲפִּילִים.

שם הפועל: לְהַעֲפִּיל – לעלות לראש הר, לראש מגדל, למקום גבוה. 

 

הערך ההעפלה נמצא בידיעות: 13.09.17 15.12.1707.03.1811.04.1823.07.1816.12.1813.02.19, 09.02.21