Browsing Archives

הלאים

הִלאִים – המדינה לקחה רכוש פרטי והפכה אותו לרכוש המדינה

לְאוֹם – עם

שם תואר: לְאוּמִי

שם פועל: לְהַלאִים – לקחת רכוש פרטי לטובת המדינה 

שם הפעולה: הַלאָמָה

 

הערך הלאים נמצא בידיעות:

הלבין

הִלְבִּין – נעשה לבן, הפך את הדבר ללבן

השורש: ל.ב.ן

שם הפועל: לְהַלְבִּין

שם הפעולה: הַלְבָּנָה

השיער מלבין עם השנים.

מלבינים את הכביסה במלבין.

להלבין כסף – להפוך כסף 'שחור'  לא חוקי –  לכסף חוקי.

 

הערך הלבין נמצא בידיעות: 04.08.19

 

הלוואה

הַלְווָאָה – כסף שאתה לוקח מהבנק או ממישהו לזמן מסוים ועליך להחזיר אותו בתוספת ריבית

השורש: ל.ו.ה

שם הפועל בבניין קל: לִלְווֹת – לקחת כסף ממישהו

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַלְווֹת – לתת כסף למישהו

מַשְכַּנְתָא – הלוואה לקניית דירה

 

הערך הלוואה נמצא בידיעות: 27.11.18, 25.06.1904.07.19, 05.09.19

 

הלוויה

הַלְווָיָה  – לְווָיָה – הטקס שבו מלווים את המת בדרכו האחרונה לקבורה בבית הקברות

הלוויה צבאית

מסע ההלוויה – הדרך של המת והמלווים שלו אל הקבר

הֵבִיאוּ למנוחות, הביאו למנוחות עולמים – ערכו לאדם מסע הלוויה

הוּבָא למנוחות – ערכו לו הלוויה

 

הערך הלוויה נמצא בידיעות:  12.12.1613.12.1609.01.1710.01.17, 26.03.1719.04.1723.07.17, 13.12.1701.02.1806.08.1817.10.1801.11.1813.11.1813.12.18, 18.12.1819.12.1824.12.1819.03.1904.04.19,

05.06.1916.07.19

 

 

 

 

הלם (פועל)

הָלַם – היה מתאים

וגם: דפק

השורש: ה.ל.ם

שם הפועל: לַהֲלוֹם

שם הפעולה: הֲלִימָה

שם תואר: הוֹלֵם – יפה, מתאים, מכובד

 

דוגמאות:

הבגד הזה מאוד הולם אותך.

ההתנהגות שלו לא הולמת ראש ממשלה!

הוא הלם על השולחן באגרופו!

 

הערך הלם נמצא בידיעות: 19.04.1706.05.1818.07.19, 03.12.19