Browsing Archives

הבדיל

הִבדִיל – הפריד בין שני דברים

 

הֶבְדֵל – שוני בין דברים

לְהַבְדִיל – כשמדברים על שני דברים שונים – האחד טוב והשני רע – אמרים ביניהם את המילה: להבדיל

הקדוש ברוך הוא הבדיל ביום הראשון בין האור לחושך.

במוצאי שבת עורכים טקס הבדלה ושרים: המבדיל בין קודש לחול…

 

דוגמאות:

הם כל כך דומים. אני לא יכול להבדיל ביניהם!

בוא נבדיל בין שתי השאלות ונדבר קודם רק על הראשונה.

במוצאי שבת מדליקים נר הבדלה.

מדינה דמוקרטית היא מדינה שווה לכולם – בלי הבדל דת גזע ומין.

היא בחורה חכמה והוא, להבדיל, טיפש גדול.

אתה יכול להסביר לי שוב מה ההבדלים בין שני המקררים באיכות ובמחיר?

ההבדל באיכות גדול. ההבדל במחיר קטן מאוד.

יש ביניהם הבדלֵי מנטליות ובכל זאת הם חיים יחד.

 

הערך הבדיל נמצא בידיעות: 14.06.1612.02.09, 09.02.21, 02.06.21, 02.09.21

 

הבחין

הִבחִין – ראה, שם לב, ראה שינויים

השורש: ב.ח.ן

שם הפועל: לְהַבחִין

שם הפעולה: הַבחָנָה

דוגמאות:

כשנכנסתי לחדר באמצע השיעור כולם הבחינו בי. התנצלתי על האיחור.

לא הבחנתי שרזית! 

 

הערך הבחין נמצא בידיעות: 01.08.16, 21.09.1604.02.1831.01.1916.07.19, 21.07.20, 28.07.20

 

הבטיח

הִבְטִיחַ – אמר שיעשה את הדבר

השורש: ב.ט.ח

שם הפועל: לְהַבְטִיחַ

שם הפעולה: הַבְטָחָה

הבטחות צריך לקיים

צעיר מבטיח – צעיר שכבר בגיל צעיר רואים שהוא יצליח מאוד בעתיד

 

הערך הבטיח נמצא בידיעות:

 18.12.1620.12.1612.01.1722.01.1705.02.1719.04.1701.05.1728.05.1712.07.1719.07.17

20.07.1729.08.1702.10.1716.10.1724.11.1719.01.1814.02.1808.03.1829.04.1809.05.1804.06.18,

12.06.1828.01.1931.01.1914.03.19, 13.05.19, 24.07.19, 09.09.19, 09.12.19, 11.02.20, 23.02.20, 11.05.20, 12.07.20, 21.07.20, 30.07.20, 10.11.20, 10.11.20, 05.01.21, 05.01.21, 23.02.21, 02.03.21, 23.05.21

 

 

 

 

 

 

 

הביע

הִבִּיעַ – מסר את רעיונותיו והרגשותיו במילים, בתנועות, באומנות

השורש: נ.ב.ע

שם הפועל: לְהַבִּיעַ

שם הפעולה: הַבָּעָה

מביעים דעה, מביעים רעיון, מביעים רגשות

לתלמידים יש מבחן הַבָּעָה בעל פה ומבחן הַבָּעָה בכתב

 

הערך הביע נמצא בידיעות: 22.01.1723.01.1723.01.17, 04.04.1726.06.1707.08.1720.08.1718.09.1710.11.17,

19.11.1729.11.1718.01.1825.02.1804.03.1813.03.1807.05.1809.05.1829.07.1808.10.1803.02.19,

02.04.1922.05.1924.06.1909.07.1914.07.19, 12.09.19, 12.09.19, 19.09.19, 25.09.19, 06.10.19, 31.12.19, 26.02.20, 16.07.20, 05.08.20, 10.09.20, 23.09.20, 07.02.21, 18.05.21, 17.06.21, 11.07.21, 20.07.21