Browsing Archives

הקיא

הֵקִיא – הוציא מהפה מזון ששאכל קודם לכן

השורש: ק.י.א

שם הפועל: לְהָקִיא

שם הפעולה: הֲקָאָה

שם עצם: קִיא

נשים רבות מקיאות בשבועות הראשונים של ההיריון.

בקיץ יש הרבה וירוסים של כאבי בטן והקאות.

יש בחיים דברים שקשה לבלוע ואי אפשר להקיא…

 

הערך הקיא נמצא בידיעות:

 18.06.1814.08.1804.07.19, 09.07.21, 04.07.22, 20.06.24, 19.06.24

 

 

 

 

 

הקיף

הִקִיף – הלך סביב הדבר וחזר למקום שממנו יצא

כולל

מכר למישהו סחורה שעליה ישלם בעתיד, לא עכשיו

השורש: נ.ק.ף

שם הפועל: להקיף

שם הפעולה: הַקָפָה

בשמחת תורה עושים הקפות עם ספרי תורה

שם עצם: הֶיקֵף

דוגמאות:

הם הקיפו אותו בחיבוקים.

הם הקיפו את החצר בגדר.

היא שמנה. קשה להקיף אותה בשתי ידיים.

ערכנו דיון מקיף בנושא. דנו בכל השאלות החשובות.

הוא לומד בתיכון מקיף חדרה.

אנחנו קונים בהקפה במכולת שליד הבית.

חברת הביטוח בדקה מה היקף הנזק שגרמה השריפה.

 

הערך הקיף נמצא בידיעות:

 26.07.16, 06.06.1720.07.1725.12.1718.03.1827.05.1830.07.1806.11.1824.11.18,

17.12.1801.01.1922.01.1904.07.19, 05.08.19, 17.11.19, 20.11.19, 07.01.20, 31.03.20, 26.05.20, 19.07.20, 20.07.20, 03.08.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 25.01.21, 01.03.21, 14.03.21, 27.05.21, 17.11.21, 27.12.21, 17.01.22, 17.01.22, 23.01.22, 28.01.22, 19.07.22, 11.08.22, 21.11.23, 03.12.23, 11.01.24, 17.06.24, 27.06.24

 

הקיש

הִקִיש – דפק

למד מדבר אחד על דבר שני, הסיק מַסקנה על פי השוואת דברים זה לזה.

השורש: נ.ק.ש

שם הפועל: לְהַקִיש

שם הפעולה: הַקָשָה

כְּלֵי הַקָשָה: תוף, מצילתים

מַקָש: במִקלֶדֶת המחשב יש מַקָשִים שונים: אותיות, מספרים, סימני פיסוק.

 

הערך הקיש נמצא בידיעות: 30.10.1630.10.1631.10.1623.10.1723.10.17