Browsing Archives

ד׳ במרחשוון תשפ״ב 10.10.21

היום נִפתח שְבוע העלייה

בישראל מְצַיינים הָחֵל מהיום את שְבוע העלייה.

לְרֶגֶל שְבוע העלייה פִּרְסְמו הסוכנות היהודים ומשרד העלייה והקְליטה נְתונים על העלייה לישראל השנה: מִתחילת השנה עלו לישראל 20,360 עולים. זו עלייה של 30% לְעוּמַת השנה שעברה.

רוב העולים עלו מרוסיה. אחרי רוסיה ברְשימה: ארה"ב, צרפת, אוקראינה ואתיופיה.

יותר מ-50% מהעולים הם בני 35 ומטה.

העיר שקָלְטָה את מספר העולים הגדול ביותר היא ירושלים. 2,200 עולים הִשְתַקְעו בירושלים. אחריה ברשימה: תל אביב, נתניה, חיפה ואשדוד.

ברוכים הבאים!

אנגלה מרקל מְבקרת בישראל

קנצרלית גרמניה היוצאת אנגלה מרקל נָחֲתָה אֶמֶש בנְמַל התעופה בן גוריון לביקור רִשמי של יומיים בישראל. זה הביקור השְביעי של מרקל בארץ מאז נִכנסה לתפקידה לפני 16 שנים וביקור אחרון שלה בישראל כקנצלרית. בְּמַהֲלַך הביקור האורַחַת צְפויה להיפָּגש עם ראש הממשלה נפתלי בנט ועם נְשיא המדינה יצחק הרצוג ולבקר ב'יד ושם'. היא תפגוש גם אנשֵי הייטק. מרקל תהיה אורַחַת הכּבוד בישיבת הממשלה היום. 

יום ראשון ד' בחשון תשפ"ב 10.10.21


06:10: מאות רופאים מִתְמַחִים הפגינו אתמול בתל אביב והִגִישו מִכתְבֵי הִתְפַּטְרות 

06:10: שְנת הלימודים האקדמית נִפתחת היום

06:10: קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל באה אֶמֶש לביקור בישראל

06:10: קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הִתְפַּטֵר אתמול לאחר שנֶחְשַד בשוֹחַד

06:10: פְּרס נובל לשלום יוענַק השנה לעיתונאית מהפיליפינים ועיתונַאי מרוסיה

06:10: היום נִפְתָח שְבוע העֲלייה

06:10: בעולם מְצַיְינים היום את יום בריאות הנֶפֶש 

06:10: האיחוד האירופי אִישֵר מְנַת חיסון שלישית לבנֵי 18 ומעלה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: הֲקָלותֹ במדיניות בידוד התלמידים בשעות הלימודים ביִישובים ירוקים

06:10: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים

06:10: ממחר מְבוּטָל התו הירוק גם בחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-872 נִדבקים חדשים, 464 חולים במַצָב קשה, 193 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,897

06:10: יותר מ-3.731 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי

קנצלר אוסטריה הִתפטר

קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הִתפטר אתמול מִתפקידו, ימים אחדים לאחר שנֶחְקַר בחֲשָד לעֲבֵירות של שוֹחַד והֲפָרַת אֱמוּנים. הוא נֶחְשַד בקבלת שוֹחַד תמורת סִיקוּר חִיוּבִי בעיתון. 
קורץ הִכְחִיש את החֲשָדוֹת ואמר כי הֶחְלִיט לִפְרוֹש כדי לִמְנוֹעַ 'כָּאוֹס'. "המדינה חשובה לי יותר", אמר.

הקנצלר הפּוֹרֵש בִּיטֵל את ביקורו הצָפוי בישראל.