Browsing Archives

השתלם

הִשתַלֵם – למד, היה בקורס

היה כדאי

שם הפעולה: הִשתַלמוּת

דוגמאות:

מורים משתלמים כל הזמן בהשתלמויות בנושאים שונים.

זה לא משתלם לקנות קופסה קטנה של 100 גרם. יותר משתלם לקנות 200 גרם.

הציעו לי לעבוד שם, אבל יותר משתלם לי להישאר במקום העבודה שלי. משלמים כאן יותר.

אם עובדים קשה – מצליחים. משתלם לעבוד קשה בהווה כדי להצליח בעתיד.

 

הערך השתלם נמצא בידיעות:

 10.08.16, 27.01.21, 29.07.22