Browsing Archives

הסכם

הֶסְכַּם – התחייבות משותפת

רבים: הֶסְכֵּמִים

סמיכות רבים: הֶסְכֵּמֵי-

הסכם מָמוֹן בין בני זוג

הסכם עבודה

הסכם שָׂכָר

הסכם שלום

הסכם ביניים

השורש: ס.כ.ם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסְכִּים

 

הערך הסכם נמצא בידיעות: 

06.07.1713.07.1706.08.1701.10.1718.10.1713.11.1719.11.1721.11.1727.11.17

11.12.17, 12.12.1702.01.18, 14.01.1814.01.1831.01.1825.02.1806.03.1807.03.1811.03.18, 25.04.18,

01.05.1801.05.1809.05.1809.05.1803.06.1808.07.1809.07.1803.09.18, 02.10.1822.10.1811.12.1816.12.18,

16.01.1922.01.1907.02.1926.02.1928.02.1912.03.1915.07.19, 24.07.19, 03.11.19, 14.11.19, 02.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 19.03.20, 30.03.20, 13.09.20, 15.09.20, 16.09.20, 20.10.20, 25.10.20, 16.11.20, 31.12.20, 21.01.21, 02.06.21, 06.07.21, 15.07.21, 11.08,21, 02.09.21, 30.09.21, 04.10.21, 27.10.21, 10.11.21, 30.11.21, 07.12.21, 12.01.22, 23.01.22, 30.01.22, 31.05.22, 09.06.22, 12.06.22, 13.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 16.06.22, 19.06.22, 27.06.22, 29.06.22, 06.07.22, 11.07.22, 24.07.22, 03.08.22, 08.08.22, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 10.01.24, 17.01.24, 21.01.24, 29.01.24, 21.02.24, 14.03.24, 05.04.24, 02.05.24, 22.05.24, 29.05.24, 02.06.24, 10.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם עודפים

הֶסכֵּם עוֹדָפִים – הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי מפלגות לפני הבחירות.

ההסכם קובע כי מפלגה שתזכה בבחירת בעודף הגדול בין הקולות מבין שתיהן – תקבל את עודף הקולות של המפלגה השנייה.

הסכם עודפים יכול להבטיח ברוב המקרים עוד מנדט לאחת משתי המפלגות שחתמו על הסכם עודפים ביניהן.

 

הערך הסכם עודפים נמצא בידיעות: 04.04.19, 09.09.19, 23.02.20, 05.01.21