Browsing Archives

הסיע

הִסִיעַ – העביר מישהו ברכב ממקום למקום

השורש: נ.ס.ע

שם הפעולה בבניין קל: לִנסוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: נְסִיעָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיעַ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָעָה

יש הסעות תלמידים לבתי הספר

יש הסעות לחיילים ביום ראשון בבוקר

 

דוגמאות:

הורים מרגישים לפעמים כמו נהגי הסעות.

הוא לא נוהג. אשתו מסיעה אותו כל בוקר לעבודה.

אנחנו נוסעים להצגה בהסעה מאורגנת מטעם העירייה.

 

הערך הסיע נמצא בידיעות:

 13.09.1618.09.1617.01.1720.08.1730.10.1718.02.1825.04.1821.06.1803.10.18,

04.03.19, 28.11.1901.12.19, 01.03.21, 09.03.21, 08.04.21, 21.06.21, 27.10.21, 08.05.22, 19.07.22, 14.11.23

 

הסיר

הֵסִיר – הוריד

           פשט בגד

           העביר ממקומו

השורש: ס.י.ר

שם הפועל: לְהָסִיר

שם הפעולה: הֲסָרָה 

מסירים אחריות 

מסירים בגד, מסירים כובע 

מסירים שלט

 

הערך הסיר נמצא בידיעות:

16.06.16, 24.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 22.11.1622.01.1719.07.17, 25.07.17,

03.01.1814.01.1819.01.1815.05.1817.05.1821.05.1828.06.1818.10.18,

 13.01.1915.01.19, 14.02.1906.05.1922.05.1917.06.1915.07.19, 16.09.19, 14.11.19, 11.06.20, 04.08.20, 23.09.20, 13.10.20, 22.11.20, 18.03.21, 24.05.21, 01.06.21, 01.06.21, 20.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 10.11.21, 09.05.22, 17.05.22, 10.07.22, 27.07.22, 08.08.22, 19.11.23, 20.12.23, 07.02.24, 11.03.24, 15.04.24

 

הסית

הֵסִית – ניסה לגרום למישהו אחר לעשות דבר רע, לפעול נגד החוק

שם הפועל: לְהָסִית

שם הפעולה: הֲסָתָה

דוגמאות:

המשטרה בודקת אם הייתה כאן הסתה לרצח.

באינטרנט מתפרסמים דִברֵי הֲסָתָה.

 

הערך הסית נמצא בידיעות: 20.07.1606.11.1605.01.1708.01.1724.09.1726.10.1710.11.1721.11.1709.12.17,

28.01.1828.05.1806.03.1907.03.19, 08.12.19, 08.03.20, 29.06.20, 10.01.21, 30.05.21, 06.06.21, 19.10.21, 21.10.21, 31.03.22, 18.12.23, 28.01.24, 02.04.24