Browsing Archives

הסיע

הִסִיעַ – העביר מישהו ברכב ממקום למקום

השורש: נ.ס.ע

שם הפעולה בבניין קל: לִנסוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: נְסִיעָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיעַ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָעָה

יש הסעות תלמידים לבתי הספר

יש הסעות לחיילים ביום ראשון בבוקר

 

דוגמאות:

הורים מרגישים לפעמים כמו נהגי הסעות.

הוא לא נוהג. אשתו מסיעה אותו כל בוקר לעבודה.

אנחנו נוסעים להצגה בהסעה מאורגנת מטעם העירייה.

 

הערך הסיע נמצא בידיעות:

 13.09.1618.09.1617.01.1720.08.1730.10.1718.02.1825.04.1821.06.1803.10.18,

04.03.19, 28.11.1901.12.19, 01.03.21, 09.03.21, 08.04.21, 21.06.21, 27.10.21, 08.05.22, 19.07.22, 14.11.23, 21.06.24