Browsing Archives

הרדים

הִרְדִים – גרם למישהו לישון

השורש: ר.ד.ם

שם הפועל:  לְהַרְדִים

שם הפעולה: הַרְדָמָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָדֵם

 

האם מרדימה את התינוק.

הרופא המרדים מרדים את החולה לפני ניתוח.

ניתוח מתבצע בהרדמה מקומית או הרדמה חלקית או הרדמה מלאה.

 

דוגמאות:

דיברתי עם הרופא המרדים והחלטתי לעבור את הניתוח בהרדמה מלאה.

אני עייף. לא הצלחתי להירדם אתמול בלילה. ישנתי אולי שעה.

הוא נרדם באמצע השיעור.

התנוק לא נרדם בקלות. ההורים נוסעים אתו באוטו כדי להרדים אותו…

 

הערך הרדים נמצא בידיעות: 19.01.1715.08.1725.07.1813.01.19, 17.12.19, 15.01.20, 09.01.24, 27.01.24, 31.03.24, 01.04.24, 03.07.24, 15.07.24