Browsing Archives

הפקה

הֲפָקָה    פרודוקציה

שורש: פ.ו.ק

שם הפועל: לְהָפִיק

מקצוע: מֵפִיק (ברדיו, בטלוויזיה, בתיאטרון,  בקולנוע)

דוגמאות:

זו ההפקה הראשונה של האופרה בארץ.

זו הפקה יקרה מאוד.

הוא הפיק את הטקס בהר הרצל.

זו הפקה גְרנדיוזית!

הפסנתר הזה מפיק צלילים נהדרים!

מפיק הסרט דיבר על הסרט.

ביטוי:

פה מפיק מרגליות – דברים יפים כמו אבנים יפות.

 

הערך הפקה נמצא בידיעות: 08.08.18, 09.07.20

 

הפקיד

הִפְקִיד – הכניס כסף לבנק, נתן למישהו לשמור לו על משהו

השורש: פ.ק.ד

שם הפועל: לְהַפְקִיד

שם הפועל: הַפְקָדָה

שם עצם: פִּיקָדוֹן

מַפְקִידִים כסף בבנק

פיקדון לזמן קצר

פיקדון לזמן ארוך

 

הערך הפקיד נמצא בידיעות:

 12.12.16, 14.06.22, 14.06.22, 10.12.23, 26.02.24

 

 

הפקיר

הִפְקִיר – ויתר על הבעלות לטובת כל מי שיִרצה, הִזְנִיח

השורש: פ.ק.ר

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַפְקִיר

שם הפעולה: הַפְקָרָה

הֶפְקֵרמעמד משפטי של דבר שאין לו בעלים, שאינו באחריותו של אדם, שכל אדם רשאי לֵיהָנות ממנו

שֶטַח הֶפְקֵר

הֶפְקֵרוּתהתנהגות פרועה ללא משמעת, הַזְנָחָה

 

הערך הפקיר נמצא בידיעות: 27.01.24

 

 

 

הפר

הֵפֵר – לא קִייֵם חוק, הבטחה, הסכם, חוזה, סדר

שם הפועל: לְהָפֵר

שם הפעולה: הֲפָרָה

הֲפָרַת אֱמוּנִים: עובד ציבור, המנצל את תפקידו וסמכויותיו, על מנת לקבל טובות הנאה, מבצע עבירה של מרמה והפרת אמונים.

 

דוגמאות:

הוא הֵפֵר את החוק ועמד למשפט.

אסור לְהָפֵר הבטחות.

אתה מֵפֵר את ההבטחה שנתת לי בעל פה!

המשטרה עצרה את המפגינים שהֵפֵרוּ את הסדר.

הם הפרו את החוזה והצטרכו לשלם לבעל הבית 3000 שקלים.

המשטרה מטפלת בהפגנות ובהפרות הסדר בשטחים. 

 

הערך הפר נמצא בידיעות: 

15.9.1613.06.1706.08.1709.12.1724.01.1813.03.18

23.04.1807.08.1803.12.1828.02.1924.06.19, 19.11.19, 15.12.19, 21.01.20, 18.02.20, 03.05.20, 04.05.20, 11.05.20, 25.06.20, 19.07.20, 02.08.20, 13.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 14.10.20, 02.11.20, 07.12.20, 10.01.21, 17.01.21, 01.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 23.05.21, 16.06.21, 14.07.21, 04.08.21, 10.10.21, 26.01.22, 20.02.22, 25.07.22, 01.12.23, 11.02.24, 25.02.24, 26.02.24, 03.03.24, 04.03.24, 10.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 22.05.24, 23.05.24, 06.06.24

 

הפריד

הִפרִיד – נִיתֵק משהו מדבר שהיה מחובר אליו

השורש: פ.ר.ד

שם הפועל: לְהַפרִיד

שם הפעולה: הַפרָדָה

שם תואר: מוּפרָד

הַפְרָדַת רָשוּיוֹת: עיקרון בדמוקרטיה שבא לשמור על הפרדה בין הרשות החוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

 

דוגמאות:

הדיאטנית אמרה לי להפריד בין חלבונים ופחממות.

אי אפשר להפריד ביניהם. הם כל הזמן יחד.

זה חוף רחצה מופרד – לנשים ולגברים.

 

הערך הפריד נמצא בידיעות: 14.07.1608.11.1710.11.1709.12.1706.01.1820.06.18, 12.08.1910.11.19, 14.07.21, 19.10.21

 

הפריז

הִפְרִיז – עשה יותר מידי, בכמות גדולה מִדַי, הגזים

השורש: פ.ר.ז

שם הפועל: לְהַפְרִיז

שם הפעולה: הַפְרָזָה

שם תואר: מוּפְרָז

כמות מוּפְרֶזֶת – כמות גדולה מידי

שתייה מוּפְרֶזֶת, אכילה מוּפְרֶזֶת

מהירות מוּפְרֶזֶת

 

הערך הפריז נמצא בידיעות: 09.04.18, 20.02.20, 28.05.20, 02.01.22

 

 

 

 

הפריך

הִפְרִיך – הראה שהדברים אינם אמת, שהם שגויים

השורש: פ.ר.ך

שם הפועל: לְהַפְרִיך

שם תואר: מוּפְרָך

מַפְרִיכִים שְמוּעָה, מפריכים טענה

טענה מוּפְרֶכֶת – טענה שלא מתאימה לעובדות

 

הערך הפריך נמצא בידיעות: 14.01.1814.02.1824.06.18, 11.02.21

 

 

 

 

 

הפריע

הִפרִיעַ – לא אִפשֵר לדבר לקרות, בגללו הדבר היה קשה יותר

השורש: פ.ר.ע

שם הפועל: לְהַפרִיעַ

שם הפעולה: הַפרָעָה

שם הפועל בבניין התפעל: הִתפָרֵעַ – התנהג בצורה לא נורמלית, באלימות.

הַפְרָעָה נַפְשִית – בעיה פסיכיאטרית

 

דוגמאות:

התלמיד הפריע בשיעור. המורה הוציאה אותו מהכיתה והזמינה את ההורים שלו.

סליחה, אתה יכול לדבר יותר בשקט, בבקשה, זה מפריע!

 

הערך הפריע נמצא בידיעות: 27.11.1608.02.1707.03.1727.06.1716.10.1722.12.1722.05.1822.06.18, 09.02.20, 12.05.21, 16.02.22, 21.03.22, 05.12.23, 20.12.23, 19.02.24, 01.03.24, 31.03.24, 03.06.24

 

הפרש

הֶפְרֵש הבדל בין דברים

             תוצאה של חיסור שני מספרים

 

דוגמאות:

הוא משלם לי שכר דירה בשקלים לפי שער הדולר. בסוף כל שנה הוא משלם הפרשים.

כשמפחיתים 10 מ-25 ההפרש הוא 15.

 

הערך הפרש נמצא בידיעות: 05.06.17, 16.11.20